fbpx

Dopłaty - najnowsze informacje - Okiem Rolnika

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało w komunikacie prasowym o fakcie przyjęcia przez Radę Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
Rolnicy oczekujący na wypłatę płatności bezpośrednich za 2015 rok mogą starać się o przyznanie nieoprocentowanego kredytu, którym mogą sfinansować koszty prowadzenia produkcji, np. zakup nawozów, środków ochrony roślin lub paliwa.

Rzuć na to okiem!