fbpx

Dopłaty - najnowsze informacje - Okiem Rolnika

Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych mogą złożyć oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca.
Komisja Europejska uruchamia pomoc dla producentów przechowujących między innymi mleko i mięso. Od dziś, tj. 7 maja, można składać wnioski o dotację. Należy jednak się spieszyć, gdyż o przyznaniu pomocy decyduje kolejność zgłoszeń.
Ze względu na trwający stan epidemii ulega zmianie termin na złożenie oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019 – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Komisja Europejska zezwoliła państwom członkowskim na wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej o jeden miesiąc. Wobec tego Polska również może skorzystać z tej możliwości.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w tym roku rolnicy po raz kolejny składają wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.
Podobnie jak w roku ubiegłym rolnicy prowadzący małe gospodarstwa będą mogli złożyć zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.
Osiem krajów Europy Środkowo–Wschodniej podpisało w Warszawie deklarację w sprawie finansowania Wspólnej Polityki Rolnej, w tym płatności bezpośrednich. Ministrowie rolnictwa podkreślają w niej, że rolnicy w Unii Europejskiej funkcjonują na jednolitym rynku, stawiane są im jednakowe cele wobec klimatu i środowiska. Dlatego też zasadne jest wyrównanie dopłat bezpośrednich oraz o silny, sprawiedliwy unijny budżet na rolnictwo.
Ze względu na panującą suszę i brak paszy niektórzy rolnicy nie spełnili w 2019 r. obowiązku niewykaszania łąk, które zadeklarowali we wniosku rolno-środowiskowo-klimatycznym.
– Nie ma merytorycznego ani politycznego uzasadnienia dla utrzymywania kopert płatności bezpośrednich dla państw członkowskich opartych na parametrach z okresów historycznych, takich jak plon referencyjny czy obsada bydła – mówił minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski w Parlamencie Europejskim.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o terminie, w którym będzie można składać wnioski o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.