fbpx
Kowalczyk: Pomoc klęskowa dla rodzin rolniczych, również dla „ryczałtowców” – termin wydłużony do 30 listopada fot. MRiRW

Kowalczyk: Pomoc klęskowa dla rodzin rolniczych, również dla „ryczałtowców” – termin wydłużony do 30 listopada

Napisał  Lis 19, 2022

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 17 listopada 2022 roku w Warszawie, szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk potwierdził informację, że termin składania wniosków o pomoc dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, zostanie przedłużony do końca listopada.

To nie koniec zmian, bowiem poza przedłużeniem okresu na przyjmowanie wniosków, zostanie wprowadzony przepis pozwalający na skorzystanie z pomocy również rolnikom rozliczającym się ryczałtowo, którzy nie wystawiają faktur ani paragonów za płody rolne wyprodukowane w gospodarstwie, a także np. tych zajmujących się rolniczym handlem detalicznym (RHD).

– Dla tych producentów rolnych przewidziano możliwość przedstawienia innych dokumentów niż tylko faktury – informuje minister Kowalczyk, który podczas konferencji wspomniał, że termin przyjmowania wniosków przedłużono ze względu na przeciążanie aplikacji za pośrednictwem której można się starać o wsparcie.

Szef resortu rolnictwa podczas konferencji zaapelował też, aby wnioski o pomoc składały wyłącznie osoby, które na pewno spełniają warunki przyznania wsparcia.

– Pamiętajmy, że odbiorcami tej pomocy mogą być tylko rolnicy, którzy uzyskują przychody z produkcji rolnej, a za składanie fałszywych oświadczeń grozi odpowiedzialność karna – zaznaczył wicepremier Kowalczyk, który zapewnia, że zmiany te będą usankcjonowane prawnie poprzez stosowne rozporządzenie.

Wcześniej z wnioskiem o pilną zmianę rozporządzenia w sprawie pomocy suszowej do wicepremiera Henryka Kowalczyka wystąpił Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Sprawa dotyczyła opublikowanego 14 listopada 2022 roku w Dzienniki Ustaw rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2022 poz. 2315), które, jak zaznacza KRIR, nie było konsultowane z samorządem rolniczym.

W przedmiotowego rozporządzenia w § 13zs w ust. 2 w pkt 4 wynika, że warunkiem otrzymania pomocy jest wykazanie sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa rolnego od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. w wysokości co najmniej 5000 zł brutto. Natomiast w ust. 7 w pkt 4 mowa jest o konieczności dostarczenia kopi faktur potwierdzających sprzedaż.

Izby rolnicze zwróciły uwagę na fakt,  że w ww. rozporządzeniu pominięto rolników ryczałtowych,  rolników prowadzących sprzedaż bezpośrednią lub prowadzących działalność w ramach RHD. Tymczasem rolnik „ryczałtowy” nie ma żadnego obowiązku wystawia paragonów, rachunków, ani faktur finalnym konsumentom – sprzedaż prowadzi na podstawie umów kupna-sprzedaży.

- Z przepisów o sprzedaży bezpośredniej natomiast wynika obowiązek prowadzenia rejestru ilościowego odnośnie produktów sprzedanych. W RHD, jak przy każdej działalności, przy której zechcemy skorzystać ze zwolnienia, także należy prowadzić wewnętrzny rejestr sprzedaży. W związku z powyższym, 16 listopada 2022 r. Zarząd KRIR zwrócił się z wnioskiem o pilne zmiany w ww. rozporządzeniu tak, aby wspomniana wyżej grupa rolników mogła złożyć inne dokumenty potwierdzające sprzedaż, dla ryczałtowców np. kopie umowy kupna-sprzedaży z potwierdzeniem przelewu, a dla sprzedaży bezpośredniej czy RHD np. rejestry sprzedaży.  W przypadku braku takich dokumentów sprzedaży, należy umożliwić rolnikom przedstawienie dokumentów zakupu środków produkcji za kwotę np. 3000 zł – informuje KRIR.

(rpf) pp / Źródło: MRiRW, KRIR

Udostępnij: