fbpx

Zyskaj dopłatę do ubezpieczenia inwentarza – kolejny nabór wniosków od 1 grudnia

Napisał  Lis 20, 2022

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewidziano na to działanie ponad 108 mln euro, a rozpoczynający się 1 grudnia nabór będzie przeprowadzony po raz drugi w tym roku.

To pomoc finansowa w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem”, na którą nabór będzie prowadzony od 1 grudnia do 30 grudnia 2022 r. Z tej formy dofinansowania mogą skorzystać hodowcy drobiu, bydła i świń, mający zarejestrowaną działalność produkcyjną.

Warunkiem niezbędnym do otrzymania wsparcia, jest również prawo do nieruchomości, na terenie której prowadzony jest chów tych zwierząt. Kolejnym warunkiem, który muszą spełnić rolnicy wnioskujący o pomoc jest zawarta umowa ubezpieczenia od ryzyka strat spowodowanych salmonellą, które powinno obejmować:
- 1000 sztuk: rzeźnych kurcząt, gęsi, indyków i drobiu nieśnego,
- 14 sztuk świń,
- 4 sztuki bydła.

Dofinansowanie do opłaconej składki ubezpieczenia wynosi 70 procent jej wartości, a warunkiem przyznania wsparcia, jest posiadanie umowy ubezpieczenia, której warunki wskazują, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia szkód wynoszących ponad 20 proc. Następna ważna kwestia to okres, który został objęty ubezpieczeniem rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 kwietnia 2022 roku, a rolnik zainteresowany dofinansowaniem nie może korzystać z innych form wsparcia dotyczących dopłat do ubezpieczenia.

Wnioski będzie można składać osobiście, nadać rejestrowaną przesyłką pocztową lub za pośrednictwem formularza udostępnionego na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR, a także wysłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Dokumenty będą przyjmowane przez biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: