fbpx

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów – ruszył nabór wniosków

Napisał  Lis 21, 2022

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o rozpoczęciu naboru o pomoc na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” w ramach działania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioski o wsparcie można składać od 17 listopada do 30 grudnia 2022 roku, jest to ostatnie  działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ARiMR przypomina, że dotychczas z tych środków skorzystało ponad 500 beneficjentów, a pomoc finansowa na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” skierowana jest do nowych grup producentów rolnych, czyli tych uznanych od 1 grudnia 2021 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa. O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów, które uzyskały status uznania na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. O dofinansowanie nie mogą się skutecznie ubiegać producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Wsparcie jest realizowane w formie rocznych płatności przez pięć pierwszych lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Wysokość dofinansowania wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim roku – 8 proc. w czwartym roku – 7 proc., w piątym roku – 6 proc. Limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu.

Wnioski o wsparcie są przyjmowane w oddziałach regionalnych ARiMR. Dokumenty można składać elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP albo nadać w placówce Poczty Polskiej.

Do tej pory w ramach PROW 2014-2020 Agencja zawarła umowy o przyznaniu pomocy z 578 nowymi grupami producentów na kwotę ponad 821 mln zł. Na razie do ponad 500 takich grup trafiło 454 mln zł. Do tego dochodzą wypłacone zobowiązania wobec grup, które otrzymały wsparcie z PROW 2007 – 2013 – razem daje to kwotę ok. 726 mln zł.  

Jako argument przemawiający za skorzystaniem z tej formy wsparcia ARiMR przedstawia opinię dotychczasowych beneficjentów tej pomocy dostrzegających zalety wspólnego działania, a do tworzenia grupa Agencja zachęca wymieniając korzyści z takiego zrzeszania się rolników, czyli:
- razem można chociażby obniżyć koszty produkcji (np. dzięki wykorzystaniu wspólnych maszyn),
- można skuteczniej negocjować z sieciami handlowymi (m.in. przez stosowanie upustów dla odbiorców większych partii towaru),
- łatwiej jest też inwestować w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia produkcji.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij:

Rzuć na to okiem!