fbpx

Pomoc klęskowa dla rodzin rolniczych - nabór wniosków wydłużony do 30 listopada

Napisał  Lis 24, 2022

Wydłużony został termin naboru wniosków o wsparcie dla rodzin rolniczych. Zmiana była już wcześniej zapowiadana przez wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka. Znowelizowane rozporządzenie regulujące zasady przyznawania tej pomocy właśnie weszło w życie.

Wsparcie skierowane jest do rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w ich gospodarstwach w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Około 177,5 tys. rolników złożyło w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o tę formę pomocy.

Jakie zmiany wprowadza znowelizowane rozporządzenie?

- wydłużenie do 30 listopada 2022 r. terminu składania wniosków o pomoc oraz załączników do już złożonych dokumentów;
- uznanie innych niż kopie faktur dokumentów, na podstawie których wnioskodawca może wykazać sprzedaż produktów rolnych ze swojego gospodarstwa. Mogą to być również umowy sprzedaży, rachunki lub oświadczenia wnioskodawcy o dokonaniu takiej sprzedaży. Oświadczenia wnioskodawcy o sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa po wypełnieniu i podpisaniu przez ubiegającego się o wsparcie, stanowi załącznik do wniosku o pomoc, jako potwierdzenie wartości dokonanej sprzedaży.

Jaka jest wysokość wsparcia klęskowego dla rodzin?

1. Wsparcie wynosi jednorazowo 10 000 zł – w przypadku, gdy szkody:
a)  spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub
b)  spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo 

2)  5 000 zł – w przypadku, gdy szkody:
a)  spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub
b)  spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.

Jeśli rodzina dysponuje dwoma protokołami oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym, pomoc przyznaje się w wysokości odpowiadającej wyższej ze stawek. Z kolei producenci rolni, którzy złożyli wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w publicznej aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą 2022” i jeszcze nie pobrali kalkulacji albo protokołu lub nie otrzymali jednego z tych dokumentów na skrzynkę e-mail, mogą po zalogowaniu się do aplikacji pobrać kalkulację albo protokół bezpośrednio na komputer lub urządzenie mobilne.

Zgodnie z przepisami na wniosek producenta rolnego aplikacja „zgłoś szkodę rolniczą” generuje:
- kalkulację z oszacowania szkód, w przypadku gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym albo protokół oszacowania szkód, w przypadku gdy szkody wynoszą powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym.

Jeden producent rolny nie ma możliwości otrzymania kalkulacji oraz protokołu jednocześnie.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: