fbpx

KRUS: Nowe kwoty przychodu zmniejszające lub zawieszejące świadczenia emerytalno-rentowych

Napisał  Gru 06, 2022

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2022 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Tym samym od 1 grudnia 2022 roku kwoty przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:
- 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 4 536 zł 50 gr,
- 130% tego wynagrodzenia, tj. 8 424 zł 90 gr.

- Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 14 listopada 2022 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2022 r. (6 480 zł 67 gr.). - informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

Podstawą prawną jest Komunikat Prezesa GUS z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2022 r. (M.P. z dnia 10 listopada 2022 r. poz. 1085). Komunikat Prezesa ZUS z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2022 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (M.P. z dnia 22 listopada 2022 r. poz. 1104).

(rpf) pp / Źródło: KRUS

Udostępnij: