fbpx

KGW do końca roku mają czas na wydanie środków z ARiMR

Napisał  Gru 13, 2022

Koła gospodyń wiejskich do 30 września 2022 roku mogły ubiegać się w ARiMR o wsparcie na działalność statutową. Wnioskowana kwota to 62,75 mln zł, a dokumenty złożyło blisko 11,4 tysięcy Kół Gospodyń Wiejskich.

Środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa koła muszą wydać do 31 grudnia 2022 r., z kolei na ostatni dzień stycznia 2023 roku przypada ostateczny termin  rozliczenie.

Środki przekazane w ramach wsparcia są przeznaczone na rozwój działalności kół gospodyń wiejskich. Z tych wydatków KGW muszą się rozliczyć w formie sprawozdania.

Otrzymane fundusze koła mogą przeznaczyć na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w lokalnych środowiskach, a także na działalność związaną z wszechstronnym rozwojem obszarów wiejskich.

Pieniądze można wydać również na rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi. Kolejnym celem, na który można wydatkować otrzymane środki jest rozwój regionalnej kultury ludowej czy upowszechniać współdziałanie i wprowadzać racjonalne metody gospodarowania.

To już piąty raz kiedy koła wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez ARiMR mogą ubiegać się o wsparcie. Nabór wniosków rozpoczął się 1 kwietnia i zakończył 30 września 2022 r. Pula środków na ten cel wynosiła, jak przed rokiem, 70 mln zł.

Około 12 tysięcy kół gospodyń wiejskich znajduje się w prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji, a 11 399 spośród nich złożyło w zakończonym 30 września naborze wnioski o wsparcie działalności statutowej.

O 5 tysięcy złotych będą mogły się ubiegać koła liczące nie więcej niż 30 osób, te o liczebności od 31 do 75 osób – 6 tys. zł, a kolei te jeszcze liczniejsze – 7 tys. zł.

- Stawki względem poprzedniego roku nie uległy zmianie, ale w zainteresowaniu tym wsparciem obserwuje się stałą tendencję wzrostową. W 2018 r. do kół gospodyń wiejskich trafiło ponad 16 mln zł, w 2019 r. – powyżej 29 mln zł, w 2020 r. – blisko 33 mln zł, zaś w 2021 r. – niemal 56 mln zł. – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: