fbpx
Mateusz Morawiecki i Henryk Kowalczyk ogłaszają projekt zmian w emeryturach rolniczych. fot. MRiRW

Emerytury rolnicze: Świadczenie minimalne wyrównane z ZUS-owskim

Napisał  Gru 22, 2022

Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier oraz szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk podczas konferencji prasowej zaprezentowali kluczowe założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Według projektowanych zmian, emerytura rolnicza po 25 latach opłacania składek nie będzie niższa od najniższej emerytury wypłacanej przez ZUS. Rolnikom ma to zagwarantować przyjęty przez Radę Ministrów 20 grudnia 2022 roku projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawicki, informując o przyjętych przez Radę Ministrów rozwiązaniach podkreślił, że polska wieś jest gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego całego kraju, a my spłacamy dług wobec mieszkańców wsi. Szef rządu dodał też, że najniższa emerytura z KRUS, po 25 latach opłacania składki, nie będzie niższa od najniższej emerytury z ZUS.

– Już od 15 czerwca obowiązuje rozwiązanie, które pozwala rolnikowi otrzymywać emeryturę bez konieczności wyzbywania się gospodarstwa – powiedział wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. – Dziś uczyniliśmy kolejny krok do wyrównania praw rolników emerytów z prawami osób ubezpieczonych w powszechnym systemie, ważny krok do sprawiedliwości społecznej – dodał szef resortu rolnictwa.

– Liczy się to, aby  czas opłacania składek wynosił co najmniej 25 lat i wówczas najniższa emerytura będzie taka sama w ZUS i KRUS – podsumował wicepremier.

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, został przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Emerytura podstawowa w KRUS ma zostać powiązana z najniższą emeryturą z ZUS, co w efekcie spowodowałoby, że emerytura podstawowa w KRUS w 2023 roku wynosiłaby tyle co 90% minimalnej emerytury z ZUS, czyli 1430 zł. Ponadto, rolnicy będą mogli uzyskiwać dodatek do emerytur rolniczych.

Obecnie wysokość emerytury z KRUS jest ustalana w oparciu o tzw. emeryturę podstawową. Po zmianie, ma ona być równa kwocie 90% minimalnej emerytury wypłacanej z ZUS. 

- Dziś kwoty emerytur z KRUS i ZUS są różne. Po marcowej waloryzacji w 2022 r. rolnicza emerytura podstawowa wynosi 1084,58 zł, a minimalna emerytura z ZUS – 1338,44 zł brutto. Oznacza to różnicę 253,86 zł.

Różne też są składki, bowiem ta w KRUS jest symboliczna wobec tej opłacanej np. przez przedsiębiorcę, czy też osoby zatrudnione na umowę o pracę, które również jeśli przepracuje 25 lat, może liczyć na emeryturę tzw. minimalną. Jest to więc bardzo duży plus dla rolników, bowiem biorąc pod uwagę wysokość dzisiejszych składek, to właśnie rolnicy zapłacą składkę wielokrotnie niższą od osób objętych systemem emerytalnym w ZUS.

Nowe rozwiązanie zmieni też sposób waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych, przez powiązanie wysokości emerytury podstawowej w KRUS z wysokością najniższej emerytury z ZUS.

W 2023 r. Minimalna z ZUS w 2023 roku miałaby wzrosnąć do 1588,44 złotych, dzięki czemu emerytura podstawowa z KRUS wynosić będzie 1430 zł (90% minimalnej emerytury wypłacanej z ZUS).

Podsumowując, przyjęte przepisy spowodują, że emerytura rolnicza po 25 latach opłacania składek nie będzie niższa od najniższej emerytury wypłacanej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Emeryci rolniczy, będą mogli też dodatkowo prowadzić działalność zarobkową, a utratę świadczenia będzie zapewniał mechanizm rekompensujący opłacanie podwójnej oraz dodatkowej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu prowadzenia – oprócz działalności rolniczej – dodatkowo  pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha.

Nowe przepisy wejdą w życie zasadniczo po 14 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

(rpf) pp / Źródło: MRiRW

Udostępnij: