fbpx
Nawet 70 tysięcy złotych pomocy – nowy program wsparcia dla hodowców trzody fot. Paweł Pąk

Nawet 70 tysięcy złotych pomocy – nowy program wsparcia dla hodowców trzody

Napisał  Gru 24, 2022

Inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała szereg negatywnych zmian w funkcjonowaniu gospodarki ofiary tej agresji, mocno odczuły to też inne kraje w Europie, jak i na całym świecie.

Jeszcze w 2021 roku wydawało się, że nic gorszego od pandemii koronawirusa nie może się zdarzyć w najbliższym czasie. Niestety okazało się, że może pojawić się nowy wielki problem rzutujący praktycznie na każdą dziedzinę gospodarki.

Szczególnie dotknięte przez kryzys zostało rolnictwo i hodowla trzody chlewnej, zarówno w Polsce jak i w całej Europie. Każdego dnia od hodowli odchodzą kolejne gospodarstwa, maleje pogłowie, a wysokie ceny w skupie nie pozwalają odrobić strat spowodowanych wcześniejszymi obostrzeniami związanymi z występowaniem afrykańskiego pomoru świń ASF, bowiem w sposób niespotykany nigdy wcześniej wzrosły również koszty produkcji.

O możliwości wsparcia dla producentów trzody informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest to nowa forma wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Jest to „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę” w ramach działania „Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę”. Jest to jednorazowy, nadzwyczajny mechanizm, będącym odpowiedzią na problemy z płynnością finansową zagrażającą ciągłości działalności rolniczej.

Pula dla tego wsparcia to niemal 155 mln euro, a pomoc  adresowana jest do rolników zajmujących się produkcją świń w cyklu zamkniętym.

Jak jest wysokość wsparcia?

Kwota pomocy będzie wynosić od 2,4 tys. zł do ok. 70 tys. zł (15 tysięcy euri) na jednego rolnika (jest to maksymalny limit określony w przepisach rozporządzenia UE), a wysokość pomocy uzależniona będzie od wielkości gospodarstwa rolnego mierzonej historyczną skalą produkcji (zróżnicowanie poszczególnych przedziałów ze względu na wielkość produkcji).

Stawka pomocy wynosi:

1) 2400 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 10 sztuk i nie więcej niż 24 sztuk;

2) 5000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 25 sztuk i nie więcej niż 49 sztuk;
3) 10 000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 50 sztuk i nie więcej niż 99 sztuk;
4) 20 000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 100 sztuk i nie więcej niż 199 sztuk;
5) 30 000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 200 sztuk i nie więcej niż 299 sztuk;
6) 40 000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 300 sztuk i nie więcej niż 399 sztuk;
7) 50 000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 400 sztuk i nie więcej niż 499 sztuk;
8) 60 000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 500 sztuk i nie więcej niż 599 sztuk;
9) 70 000 zł – jeżeli rolnik, jego małżonek, osoba, która przekazała gospodarstwo rolne w całości, lub małżonek tej osoby zgłosił lub zgłosiła oznakowanie łącznie co najmniej 600 sztuk zwierząt gatunku świnia (Sus scrofa) urodzonych w siedzibie stada posiadacza tych zwierząt w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

Pomoc jest możliwa dzięki Komisji Europejskiej, która decyzją wykonawczą zatwierdziła zmianę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Polski do celów wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zmieniającą decyzję wykonawczą C(2014) 9783 z dnia 12 grudnia 2014 r. CCI 2014PL06RDNP001.

Kiedy będzie można złożyć wniosek o pomoc dla producentów trzody?

Termin naboru wniosków ma być ogłoszony w styczniu 2023 roku, wtedy Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosi termin naboru wniosków, wskazując konkretną datę rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków, a na stronie internetowej ARiMR zostaną udostępnione dokumenty aplikacyjne.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: