fbpx
Będzie interwencyjny skup kukurydzy? fot. Paweł Pąk

Będzie interwencyjny skup kukurydzy?

Napisał  Gru 27, 2022

Znaczne zaawansowanie zbiorów spowodowało spore nasycenie rynku kukurydzą i wyraźne spadki cen – informuje Krajowa Rada Izb Rolniczych, która alarmuje, że na polach wschodniej i południowo-wschodniej Polski zaawansowanie zbiorów kukurydzy wynosi około 70%.

Wobec powyższych faktów 21 grudnia 2022 roku Zarząd KRIR wystąpił do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka z wnioskiem o uruchomienie interwencyjnego skupu kukurydzy przez Polski Holding Spożywczy (Krajowa Grupa Spożywcza) z zaangażowaniem podmiotów prywatnych.

Ten postulat do szefa resortu rolnictwa został przyjęty do realizacji podczas XIV posiedzenia KRIR V kadencji odbywającego sie 1 grudnia 2022 roku.

Krajowa Rada Izb Rolniczych, mając na uwadze potrzebę ustabilizowania rynku kukurydzy wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie interwencyjnego skupu kukurydzy przy współudziale podmiotów prywatnych, posiadających już w obecnym okresie infrastrukturę techniczną odpowiednią do tego typu przedsięwzięcia oraz zaplecze maszynowe i magazynowe.

Pomysł, aby to podmioty prywatne pomogły Polskiemu Holdingowi Spożywczemu, wynika z faktu, że technicznie nie jest na to w obecnym okresie przygotowany, a sam interwencyjny skup bezpośrednio przyczyni się do zdjęcia nadmiaru ziarna z rynku, pozwalając na ustabilizowanie jego cen.

(rpf) pp / Źródło: KRIR

Udostępnij: