fbpx
ARiMR przyjmuje wnioski o wsparcie „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” fot. Adobe Stock

ARiMR przyjmuje wnioski o wsparcie „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

Napisał  Gru 28, 2022

28 grudnia 2022 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”. O tę formę pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022 mogą się starać rolnicy chcący zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń ASF, a także spółki wodne chcące zainwestować w urządzenia chroniące gospodarstwa przed suszą czy powodzią.

Wnioski będą przyjmowane w ARiMR do 23 lutego 2023 roku, a ze wsparcia finansowanego z budżetu PROW na lata 2014-2020 mogą skorzystać rolnicy zajmujący się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 świń bądź ci, którzy zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowe w ramach wariantu 7.4 – zachowanie lokalnych ras świń, i chcą przeprowadzić inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Można zyskać pomoc w wysokości do 100 tys. zł w formie refundacji do 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji mogą otrzymać m.in. na:
- utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej,
- wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji,
- budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń,
- zakup silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie i wykonanie robót związanych z jego posadowieniem,
- przebudowę czy remont, które doprowadzą do utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach,
- wykonanie ogrodzenia chlewni.  

Ta forma pomocy jest przeznaczona również dla spółek wodnych lub ich związków, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne, lub w których więcej niż połowa zmeliorowanych gruntów objętych działalnością spółki jest w posiadaniu rolników.

Dla tej grupy beneficjentów maksymalna kwota wsparcia wynosi 1 mln zł, m.in. na zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny, czy też wykonanie robót na urządzeniach melioracji wodnych w celu zabezpieczeniu gospodarstw przed skutkami suszy lub powodzi, np.  remont rowu melioracyjnego, budowa progu piętrzącego, prace na sieciach drenarskich. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

Wnioski przyjmowane są w oddziałach regionalnych ARiMR. Można je składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej, bądź w formie dokumentu elektronicznego na skrzynkę podawczą ePUAP.

- W jednym naborze można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy. Spółka wodna nie może złożyć wniosku, jeżeli wniosek w danym naborze składa związek, którego ta spółka jest członkiem – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: