fbpx
Kowalczyk podsumowuje 2022 rok: Nie pozostawiliśmy rolników samych sobie fot. ARiMR

Kowalczyk podsumowuje 2022 rok: Nie pozostawiliśmy rolników samych sobie

Napisał  Gru 29, 2022

Podczas odbywającej się dziś w Warszawie konferencji prasowej, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podsumował rok 2022 w rolnictwie.

Szef resortu rolnictwa zaznaczył przy tym, uwagę, rok z wielu powodów był wyjątkowy, bowiem nie możemy stwierdzić, że definitywnie zakończyła się i została opanowana pandemia COVID-19, poza tym tuż za naszą wschodnią granicą mamy od 24 lutego ze skutkami brutalnej agresji Rosji na Ukrainę.

– Nie pozostawiliśmy rolników samych sobie – powiedział szef resortu rolnictwa, rozpoczynając podsumowanie całorocznych działań, przypominając, że Polska jako jedyny kraj w Unii Europejskiej zastosowała dopłaty do zakupu nawozów a z tego mechanizmu pomocy skorzystało ponad 418 tysięcy rolników, przy czym maksymalna stawka pomocy wynosiła 500 złotych na hektar.

Henryk Kowalczyk w kolejnych punktach swojej prezentacji odniósł się do rynku trzody chlewnej, sadownictwa, płatności bezpośrednich, pomocy krajowej oraz Krajowej Grupy Spożywczej. Minister zaprezentował też wyniki eksportu polskich produktów rolno-spożywczych.

– Podjęte działania w zakresie pomocy przy sporządzeniu planów bio-asekuracyjnych okazały się bardzo skuteczne, bo ich efektem jest spadek liczby ognisk ze 114 w 2021 r. do 14 w bieżącym roku – powiedział wicepremier Kowalczyk, który podkreślił, że  związku z bardzo trudną sytuacją na rynku trzody chlewnej w całej Europie podjęte zostały niezbędne działania mające na celu wspieranie producentów trzody chlewnej.

Wicepremier przypomniał o dwóch naborach wniosków o wsparcie. Pierwszy dotyczył okresu od listopada 2021 r. do marca 2022 r. Na dopłaty do loch – do 10 urodzonych prosiąt –  wydatkowano 450 mln złotych. Drugi nabór dotyczył okresu kwiecień – maj i wówczas wsparcie wyniosło w sumie 150 mln złotych. Nie zabrakło też informacji o kolejnej, nowej formy wsparcia dla producentów trzody chlewnej, które wyniesie od 2,4 do 70 tys. złotych.

– W związku z całkowitym zablokowaniem eksportu polskich jabłek na wschód wystąpiliśmy o zgodę na zdjęcie z rynku ponad 180 mln ton jabłek deserowych i przekazanie ich do przemysłu przetwórczego – przypomniał szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk, dodając, że z tego mechanizmu skorzystało około 2,5 tysiąca sadowników, a średnia wysokość pomocy wyniosła 17 tysięcy złotych dla producenta.

Pojawił się również temat płatności bezpośrednich – Henryk Kowalczyk poinformował, że od nowego roku 97 proc. gospodarstw rolnych w Polsce będzie otrzymywało płatności bezpośrednie większe o 2 proc. od średniej unijnej.

Szef resortu rolnictwa przypomniał też od wypłacanych od 15 października do końca listopada zaliczek, dzięki temu w tym roku 13 mld złotych z tytułu wypłaconych zaliczek wpłynęło na konta rolników.

– Te zaliczki w znacznym stopniu poprawiły płynność finansową gospodarstw – podkreślił wicepremier Henryk Kowalczyk.

Podsumowując mijający rok, szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę na wsparcie rolników w postaci dopłat do paliwa rolniczego, do działalności Kół Gospodyń Wiejskich, do ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich oraz w ramach mechanizmów wynikających z ułatwień w rolniczym handlu detalicznym (RHD).

Rola jaką pełni Krajowa Grupa Spożywcza to kolejny punkt omawiany dziś przez wicepremiera Henryka Kowalczyka.

– Sprawdziła się ona już u progu tegorocznych żniw, stabilizując rynek – stwierdził szef resortu rolnictwa, dodając jednocześnie, że planowane jest dalsze wzmocnienie Krajowej Grupy Spożywczej poprzez zasilenie jej przez kolejne podmioty, aby mogła ona wpływać na stabilizowanie innych rynków.

– Rok jeszcze się nie zakończył, ale dane za 10 miesięcy wskazują, że wartość eksportu będzie większa niż w 2021 roku. Za pierwsze dziesięć miesięcy wyniosła ona 39,2 mld euro, podczas gdy za 2021 rok wyniosła ona prawie 38 mld euro – podsumował swoje wystąpienie podczas konfernecji wicepremier Henryk Kowalczyk.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: