fbpx
1/3

PROW: Harmonogram naboru wniosków na 2023 rok

Napisał  Gru 31, 2022

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest realizowany od wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, a pierwsze programy wsparcia zostały zaoferowane rolnikom w ramach PROW 2004-2006 nazywanego pierwotnie Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich, w kolejnych latach były to PROW 2007-2013 oraz realizowany do dziś PROW 2014-2020 – wydłużony na kolejne lata, a środki trzeba wykorzystać do 2025 roku.

Przeczytaj również: ARiMR podsumowuje 2022 rok – wypłacono niemal 32 mld złotych

Poza poprawą konkurencyjności rolnictwa, celem PROW jest również zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, a także zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich oraz działania w ramach klimatu. Łącznie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich realizuje pełną liczbę sześciu priorytetów, które zostały wyznaczone dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, czyli:
1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Jaka jest łączna pula środków przewidziana na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW?

Wstępnie budżet ten wynosił 13 612 211 428 euro, z czego 8 697 556 814 pochodziło z budżetu UE (EFRROW) a 4 914 654 614 euro z wkładu krajowego. W ostatecznym rozliczeniu na wszystkie programy realizowane w ramach PROW 2014-2020 przeznaczono prawie 84 mld zł, a do końca października 2022 roku wykorzystano 77% z tych środków t.j. 64 mld zł. Pozostałe do dyspozycji około 19 miliardów złotych, które można wydatkować maksymalnie do 2025 roku.

Harmonogram PROW na 2023 rok - zmiany

Z opublikowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa harmonogramu wynika, że znikną niektóre z popularnych w minionych latach programów dofinansowania, w tym między innymi częściowo modernizacja gospodarstw rolnych, młody rolnik czy też restrukturyzacja małych gospodarstw.

Czego konkretnie dotyczą zmiany w PROW na 2023 rok?

Przede wszystkim w projekcie „modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarach A, B, C oraz D (pozostanie jedynie obszar E i F); oraz w premii dla młodego rolnika, planowany obecnie w ramach nowego Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023– 2027, a także w restrukturyzacji małych gospodarstw.

Harmonogram PROW 2014-2020 - Programy i terminy naborów w 2022 i 2023 roku:

Rozwój gospodarstw
- „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” / nabór wniosków od 2 stycznia do 29 grudnia 2023 roku
- „Modernizacja gospodarstw rolnych”, obszar E - nawadnianie w gospodarstwie / nabór wniosków w styczniu 2023 roku,
- „Modernizacja gospodarstw rolnych”, obszar F - zielona energia w gospodarstwie / nabór wniosków w styczniu 2023 roku,
- „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę” / nabór wniosków w styczniu 2023 roku,
- „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” / nabór wniosków w lutym i czerwcu 2023 roku.

Ochrona ekosystemów i efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi
-
„Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” - premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa,
-
„Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” - premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa,

- „Rolnictwo ekologiczne - premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa,
- „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” (ONW).

Dla czterech powyższych programów wsparcia jest jeden wspólny termin na złożenie wniosków, t.j. od 15 marca do 15 maja 2023 roku. Wnioski wraz z załącznikami mogą być także złożone w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 9 czerwca 2023 r. Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja kwota pomocy będzie pomniejszana o 1% należnej kwoty płatności.

- „Zarządzanie zasobami wodnymi” / terminy przyjmowania wniosków uzależnione od Spółek Wodnych, które ogłaszają nabory w 2022 i 2023 roku.

Zarządzanie ryzykiem

- „Dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt” / wnioski będą przyjmowane w maju i listopadzie 2023 roku.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: