fbpx
PROW: Startuje kolejny nabór na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” fot. Adobe Stock

PROW: Startuje kolejny nabór na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”

Napisał  Sty 02, 2023

Do 300 tysięcy złotych pomocy można zyskać w ramach tego działania, a wnioski o wsparcie finansowane z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przyjmowane są już po raz jedenasty w oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na terenie całego kraju.

Rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub ASF, od 2 stycznia mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej.

O pomoc w ramach wsparcia na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą się starać dwie grupy rolników

- Do pierwszej należą ci, których gospodarstwa ucierpiały na skutek klęsk żywiołowych: deszczu nawalnego, suszy, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, obsunięcia się ziemi, lawiny, gradu, huraganu czy uderzenia pioruna.
- Drugą stanowią poszkodowani w wyniku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF).

O dofinansowanie można się ubiegać, gdy szkody w gospodarstwie, np. w sprzęcie, uprawach rolnych albo zwierzętach gospodarskich, powstały w roku, w którym jest składany wniosek lub w jednym z dwóch poprzednich lat. Straty muszą wynosić przynajmniej 30 proc. średniorocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda.

- Pod uwagę można wziąć również pięć lat poprzedzających rok wystąpienia strat, jednak w tym przypadku pomija się lata o najwyższej i najniższej produkcji. Z kolei jeśli w gospodarstwie wystąpi ASF, o pomoc mogą starać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał w drodze decyzji zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok. W tym przypadku szkoda także powinna wynosić co najmniej 30 proc. trzody chlewnej posiadanej przez rolnika – informuje ARiMR.

Maksymalna pomoc, jaką można otrzymać w ramach tego wsparcia w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, to 300 tys. zł na jednego beneficjenta i gospodarstwo. Poziom dofinasowania nie może przekroczyć jednak 80 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację danej inwestycji.

Rekompensaty z tytułu szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych można przeznaczyć na odtworzenie składników gospodarstwa, które uległy zniszczeniu. Wartość szkody musi oszacować komisja powołana przez wojewodę, a zakres kosztów podlegających refundacji musi być zgodny z katalogiem kosztów kwalifikowanych. W przypadku gdy w wyniku klęski żywiołowej zniszczona została konkretna maszyna rolnicza, można otrzymać dofinansowanie na jej odkupienie. Trzeba pamiętać, że musi być ona nowa. A jeśli np. w wyniku przejścia huraganu zniszczeniu uległ sad, pomoc finansowa powinna zostać przeznaczona na odtworzenie uszkodzonych nasadzeń. Natomiast gdy przyczyną strat jest ASF, inwestycje realizowane z dofinansowaniem nie mogą być związane z produkcją świń.

Od 2 stycznia do 29 grudnia 2023 r. wnioski przyjmują biura powiatowe i oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty można złożyć osobiście, przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Pomoc przyznawana jest zgodnie z kolejnością wpływu dokumentacji.

Agencja przeprowadziła do tej pory już dziesięć naborów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach wsparcia „Inwestycji odtwarzających potencjał produkcji rolnej”.  Poprzedni zakończył się 30 grudnia 2022 r. – przyjęto w nim 86 wniosków, a kwota oczekiwanego dofinansowania to ok. 7,7 mln zł. 473 rolników. Otrzymało do tej pory taką pomoc z PROW 2014-2020 w wysokości ponad 24 mln zł.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: