fbpx
Zobowiązania cywilnoprawne dla producentów świń z obszarów ASF - nieoprocentowane pożyczki na ich spłatę fot. Paweł Pąk

Zobowiązania cywilnoprawne dla producentów świń z obszarów ASF - nieoprocentowane pożyczki na ich spłatę

Napisał  Sty 10, 2023

O udzielenie nieoprocentowanej pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych mogą się starać producenci świń spełniający określone kryteria.

Pożyczki są nieoprocentowane i są udzielane maksymalnie na okres dziesięciu lat producentom świń, którzy utrzymywali stada na obszarach ASF. Kwota pożyczki jest uzależniona od kwoty zobowiązań cywilnoprawnych związanych z prowadzoną działalnością, liczby stad oraz średniorocznej liczby świń utrzymywanych w 2018 r. w danym stadzie, pod uwagę brana jest również wysokość dostępnego limitu pomocy de minimis.

Producentom składający wnioski w IV kwartale 2022 roku, które zostały zweryfikowane pozytywnie, pożyczki zostaną udzielone w pierwszej kolejności.

Poza tym, że pożyczki są nieoprocentowana, ARiMR nie pobiera też prowizji za jej udzielenie. Raty spłaty pożyczki mogą być w okresie comiesięcznym albo kwartalnym, w terminach i kwotach określonych w harmonogramie spłaty, który stanowi załącznik do umowy zawieranej pomiędzy ARiMR a pożyczkobiorcą.

- Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Dokumenty przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń. Pomoc w formie nieoprocentowanych pożyczek na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych została uruchomiona przez ARiMR w 2017 r. Dotychczas Agencja udzieliła 1387 pożyczek na kwotę blisko 297,1 mln zł – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: