fbpx
Czy rolnictwo ma wpływ na globalne ocieplenie klimatu? fot. Adobe Stock

Czy rolnictwo ma wpływ na globalne ocieplenie klimatu?

Napisał  Sty 10, 2023

Współczesne, odbywające się na naszych oczach zmiany klimatu są jednym z  największych wyzwań naszej cywilizacji.

Niezaprzeczalnie przybiera ona co do wielkości, czego przykładem jest  niezwykle ciepły koniec roku w Polsce, śnieżyce w Ameryce, a także coraz częściej występujące susze.

Możemy zauważyć, że nie są to jedynie wysokie temperatury, ale również czas ich trwania, bowiem wydłuża się czas występowania suszy oraz ich skala, podobnie sytuacja wygląda w przypadku powodzi. Każdy z nas usłyszał zapewne w ostatnich latach takie sformułowania jak chociażby powódź błyskawiczna czy ekstremalna susza. Niektórych niestety coraz częściej dotykają skutki tych zjawisk.

Badania naukowe wskazują, że ogromny wpływ na zmiany w pogodzie wywierają gazy cieplarniane, które pochodzą nie tylko z przemysłu czy systemów grzewczych, ale także z rolnictwa.

Od roku 2020 jedna trzecia całkowitych światowych antropogenicznych (powstałych wskutek działalności człowieka) emisji metanu pochodzi z fermentacji jelitowej zwierząt. Podejmowane są różne próby sprawdzenia jaka ilość metanu produkowana jest  przez zwierzęta na przykład poprzez: 
> zmianę diety (lepsza jakość i bardziej strawna pasza),
> podawanie suplementów oraz dodatków paszowych do paszy (zmniejszających  produkcję metanu poprzez pozytywne oddziaływanie na mikroorganizmy w układzie pokarmowym przeżuwaczy),
> odpowiedni chów i hodowlę (lepsze praktyki utrzymania zwierząt, hodowla nowych lub starych ras odporniejszych na warunki środowiskowe).

Obecnie na świecie żyje ok. 1,5  mld krów, zwierzęta potrzebują ogromnych ilości paszy na produkcję której przeznaczane jest nawet 75% światowych plonów soi, zmiana tego stanu rzeczy pozwoliłaby także „uwolnić” ziemię na inne cele, w tym między innymi na pochłanianie dwutlenku węgla CO2.

Także metody postępowania z glebą mają wpływ na bilans metanu, pozwalają na  zmniejszenie jego ilości w atmosferze dzięki zabiegom zwiększającym jego chłonność przez gleby. Identycznie jak w przypadku podtlenku azotu N2O, kluczowe jest ograniczenie nawożenia i poprawa struktury gleby. Ogromy potencjał mitygacyjny (działania mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji gazów cieplarnianych) w przypadku metanu można wykorzystać poprzez utrzymanie naturalnych lasów i ekosystemów trawiastych.

Obecnie jest wiele technik ograniczania emisji gazów cieplarnianych w gospodarstwach rolnych, ich stosowanie przynosi bezpośrednie lub pośrednie korzyści finansowe i pozwala na adaptację do zmiany klimatu. Transformacja rolnictwa, która jest potrzebna ze względu na obecną sytuację, może więc godzić cele gospodarcze (zysk rolnika), społeczne (dostarczanie żywności) jak i  środowiskowe (zmniejszenie presji na środowisko naturalne).

Rozwiązanie tego problemu i zapewnienie żywności bardziej opiera się nie na projektach, ale na aspektach społecznych rolnictwa. 

Bez szerokiej współpracy oraz dyskusji z rolnikami, bez uwzględnienia ich wiedzy oraz doświadczenia, trudno będzie wdrożyć jakiekolwiek zmiany.

(rpf) Adrianna Camenzuli

Udostępnij: