fbpx

KRUS: Zaliczki podatkowe i składki od świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 roku

Napisał  Sty 18, 2023

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że w związku z rozpoczęciem nowego roku podatkowego od 1 stycznia 2023 roku pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych i rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego na takich samych zasadach jak w 2022 roku.

„Zero złotych” wynosi miesięcznie zaliczka na podatek dochodowy od świadczeń, których wysokość nie przekracza kwoty 2.500 zł miesięcznie. Dzieje się tak dlatego, że przychód z takich świadczeń mieści się w kwocie wolnej od podatku wynoszącej 30.000 zł rocznie. 

Z kolei od emerytur i rent przekraczających 2.500 zł miesięcznie zaliczka wynosi 12% świadczenia uzyskanego w danym miesiącu i jest pomniejszana o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli o 300 zł. 

Świadczenia osób, które wystąpiły o niepomniejszanie zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek stanowią wyjątek, bowiem w ich przypadku zaliczka wynosi 12% świadczenia.

- Kasa zwraca uwagę, że od 1 stycznia 2023 r., na wniosek emeryta/rencisty, może pomniejszać zaliczkę o 1/24 lub 1/36 kwoty zmniejszającej podatek tj. odpowiednio o 150 zł lub o 100 złotych – informuje KRUS.

Świadczeniobiorca ma możliwość wyboru formy rozliczania, bowiem jeśli uzna, że korzystniejsze dla niego byłoby pomniejszanie zaliczki o takie kwoty, bowiem wysokość nadpłaty lub niedopłaty podatku w rozliczeniu rocznym może być wówczas zminimalizowana (dotyczy osób pobierających drugą emeryturę z ZUS lub/i osiągających inne dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych np. z tytułu zatrudnienia). Świadczeniobiorca powinien w tym przypadku złożyć oświadczenie o pomniejszanie zaliczki o 1/24 lub 1/36 kwoty zmniejszającej podatek. Należy przy tym mieć na uwadze, że oświadczenie takie można złożyć maksymalnie trzem płatnikom.

Jeżeli dochód ze świadczeń emerytalno-rentowych przekroczy 120 tys. zł (sumując narastająco świadczenia wypłacone od początku roku) – zaliczka będzie wynosiła 32% kwoty przekroczenia minus 300 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń podlegających oskładkowaniu w dalszym ciągu wynosi 9% kwoty świadczenia.

(rpf) pp / Źródło: KRUS

Udostępnij: