fbpx
ARiMR – Nabór wniosków na modernizację gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania i zielonej energii fot. Paweł Pąk

ARiMR – Nabór wniosków na modernizację gospodarstw rolnych w obszarze nawadniania i zielonej energii

Napisał  Sty 19, 2023

Od 31 stycznia rolnicy planujący inwestycje w swoich gospodarstwach związane z nawadnianiem lub użyciem zielonych źródeł energii, mogą zaaplikować o wsparcie finansowe. Wnioski takie prowadzone są w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020.

Wsparcie w obszarze nawadniania gospodarstw

Będzie to pomoc w obszarze E (nawadnianie w gospodarstwie), zostanie przyznana gospodarzom w formie zwrotu części poniesionych kosztów kwalifikowanych przy planowanej inwestycji.

Jakie inwestycje  kwalifikują się do obszaru nawadniania gospodarstw?

  • Wykonanie nowego nawodnienia,
  • Ulepszenie istniejącej już instalacji nawadniającej
  • Ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru.

Jaka jest wysokość oraz kto może skorzystać z pomocy odnośnie nawadniania gospodarstw?

Środki wynoszą 100 tysięcy złotych, poziom wsparcia to 60% kosztów kwalifikowanych gdy jest  realizowane przez  „młodego rolnika” lub 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w innych pozostałych  przypadkach. Limit nie łączy się z innymi limitami na obszarach, które są finansowane w programie „Modernizacji gospodarstw rolnych", czyli A-produkcja prosiąt, B-produkcja mleka krowiego, C-produkcja bydła mięsnego, D innowacje oraz F zielona energia.

Pomoc w obszarze zielona energia w gospodarstwie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła nowy obszar wsparcia  – Zielona energia w gospodarstwie (obszar F). W tym programie rolnicy będą mogli otrzymać dofinansowanie na instalację paneli fotowoltaicznych na dachach, lecz nie mogą one być wykonane z azbestu. Urządzenia objęte pomocą będą usytuowane tylko na gruntach rolnych zabudowanych.  

Pomoc obejmuje  również instalację pomp ciepła.
Produkcja prądu przez urządzenia objęte takim wsparciem musi być  dostosowana do zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach, jednak ich moc urządzeń nie może przekraczać 50 kilowatów (kW), przy czym wykorzystanie mocy przypadające na budynki mieszkalne jednorodzinne nie przekroczy 10 kW i będzie stanowić nie więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń.

W jakiej formie  przyznawana jest taka pomoc?

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych, do których należą m.in. koszty: na zakup urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i jej magazynowania, budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do montażu tych urządzeń czy zakupu pomp ciepła.

Jaka jest wysokość pomocy w obszarze zielona energia w gospodarstwie?

Wysokość pomocy wynosi 150 tys. zł. Podobnie jak w obszarze nawadniania w gospodarstwie, tak i w przypadku inwestycji w zielone źródła energii, standardowy poziom wsparcia to 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. „młodego rolnika” – 60 proc. Limit wykorzystany w obszarze F nie łączy się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”.

Kiedy i gdzie można złożyć wniosek?

Wnioski o pomoc w celach nawadniania i zielonej energii  można składać od 31 stycznia do 1 marca 2023 r.  Oddziały regionalne ARiMR będą przyjmowały wnioski .Również  będzie można je złożyć osobiście lub  przez upoważnioną osobę, oraz przesyłką rejestrowaną nadaną w  placówce pocztowej. Zaaplikować  można będzie  również w formie  elektronicznej  poprzez  elektroniczną skrzynkę podawczą.

(rpf) Adrianna Camenzuli

Udostępnij: