fbpx
Rajan bez dopłat w 2023 roku. Zyskały inne odmiany konopii fot. Adobe Stock

Rajan bez dopłat w 2023 roku. Zyskały inne odmiany konopii

Napisał  Sty 24, 2023

Poziom tetrahydrokannabinolu (THC) w uprawianych w Polsce odmianach konopii jest badany przez ARiMR, bowiem przekroczenie tego wskaźnika ponad zawartość 0,3% wyklucza uprawę z płatności obszarowych w ramach II filaru (objętych Planem Strategicznym WPR na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Odmiana konopii o nazwie Rajan w uprawie której w 2022 roku przekroczono poziom 0,3% THC nie kwalifikuje się więc do programu dopłat na 2023 rok.

- Przeprowadzone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kontrole zawartości tetrahydrokannabinolu (THC) w uprawach konopi włóknistych wykazały, że w przypadku konopi odmiany Rajan, uprawianych w Polsce w latach 2021-2022, średnia zawartość THC przekroczyła dopuszczalną w Unii Europejskiej wartość wynoszącą 0,3% - informuje ARiMR.

Sytuacja ta w konsekwencji doprowadziła do zastosowania art. 3 ust. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2022/126. Przepis ten stanowi, że jeśli w drugim roku średnia wyników dla wszystkich prób danej odmiany przekracza zawartość THC określoną w art. 4 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (UE) 2021/2115, państwo członkowskie zgłasza Komisji nazwę danej odmiany najpóźniej do dnia 15 stycznia kolejnego roku składania wniosków.

Konsekwencje to począwszy od bieżącego roku składania wniosków, uprawa danej odmiany nie daje prawa do płatności bezpośrednich w danym państwie członkowskim.

Do Komisji Europejskiej 13 stycznia 2023 roku zostało wystosowane przez MRIRW odpowiedznie zawiadomienie zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Ten sam zapis w prawie unijnym doprowadził też do ponownego (po wykluczeniu w latach 2021/2022) zakwalifikowania po przerwie do płatności odmiany Finola.

Maksymalny poziom THC zostaje podniesiony zgodnie z rozporządzeniem 2021/2115 z 0,2% do 0,3%, a od 2023 r. wszystkie odmiany konopi, które będą miały zawartość do 0,3% THC będą kwalifikowały się do wsparcia.

- Oznacza to, że wykluczone w latach 2021- 2022 konopie odmiany Finola w 2023 r. będą kwalifikowały się do płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach II filaru (objętych PS WPR oraz PROW 2014-2020) – podsumowuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

(rpf) pp / Źródło: MRiRW

Udostępnij: