fbpx
Rolnictwo ekologiczne – zasady. Czym się różni od tradycyjnego? fot. Adobe Stock

Rolnictwo ekologiczne – zasady. Czym się różni od tradycyjnego?

Napisał  Sty 29, 2023

Metody uprawne w których celem jest produkcja żywności przy zastosowaniu naturalnych substancji i procesów to właśnie powszechnie nazywane rolnictwo ekologiczne.

Rolnictwo ekologiczne sprzyja racjonalnemu wykorzystaniu energii i zasobów naturalnych, utrzymaniu różnorodności biologicznej, zachowaniu regionalnej równowagi ekologicznej.

Zapewnienie jasnej struktury produkcji towarów ekologicznych w całej Unii Europejskiej to cel unijnych przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego. Ma to na celu zaspokojenie popytu na wiarygodne produkty ekologiczne, przy jednoczesnym zapewnieniu uczciwego rynku producentom, dystrybutorom i sprzedawcom.

Unia Europejska stosuje rygorystyczny system kontroli oraz przepisów. Aby gospodarze czerpali korzyści z metod tejże uprawy, konsumenci muszą mieć pewność, że rolnicy faktycznie stosują się do zasad produkcji ekologicznej. Jest ona częścią ogromnego łańcucha dostaw, który obejmuje wymienione sektory a mianowicie : przetwórstwa spożywczego, dystrybucji i sprzedaży detalicznej, one również podlegają kontrolom.

Państwa członkowskie UE muszą zarejestrować swoją produkcję żywności ekologicznej, również przeprowadzane są liczne inspekcje. Po przeprowadzonej inspekcji i kontroli otrzymują  świadectwo potwierdzające, że ich produkty spełniają normy ekologiczne. Wszystkie gospodarstwa  kontrolowane są przynajmniej raz w roku, dla pewności, że wciąż 8stosują się do przepisów. Importowana żywność musi również przejść procedury kontroli, by zagwarantować, iż została także wyprodukowana i przetransportowana zgodnie z zasadami ekologicznymi.

Spójność wizualną produktów ekologicznych sprzedawanych w Unii zapewnia tzw. logo produkcji ekologicznej. Pomaga ono konsumentom w Unii rozpoznać produkty ekologiczne i ułatwia rolnikom wprowadzanie ich do obrotu we wszystkich krajach Unijnych.

Logo można stosować tylko i wyłącznie w odniesieniu do produktów, które zostały certyfikowane jako ekologiczne przez upoważnioną jednostkę certyfikującą lub organ kontroli. Oznacza to, że spełniają one warunki dotyczące sposobu produkcji, transportu i przechowywania.

Rolnictwo ekologiczne rozwija się bardzo szybko, co skutkuje dużym zainteresowaniem konsumentów produktami ekologicznymi. Odpowiadając na wyzwania związane z tym szybkim rozwojem, a także aby zapewnić skuteczne ramy prawne dla przemysłu Unia Europejska przyjęła nowe przepisy dotyczące sektora ekologicznego, które mają zastosowanie od 1 stycznia 2022 r.

Wprowadzone na mocy nowych przepisów dotyczących produkcji ekologicznej przykładowe zmiany obejmują:

  • wzmocniony system kontroli, będący przyczynkiem do zwiększenia zaufania konsumentów do unijnego systemu produkcji ekologicznej,
  • zmienione przepisy, które dotyczą producentów, mające ułatwić drobnym rolnikom przejście na produkcję ekologiczną,
  • dotyczące importowanych produktów ekologicznych nowe przepisy, które mają zapewnić wszystkim produktom ekologicznym sprzedawanym w Unii Europejskiej spełnianie tych samych norm
  • szerszy wachlarz produktów, które mogą być wprowadzane do obrotu jako ekologiczne.

Nowe przepisy dotyczące produkcji ekologicznej są wspierane przez plan działania na rzecz produkcji ekologicznej w UE, który został zainicjowany przez Komisję Europejską w marcu 2021 r.

UE określa szereg zasad i przepisów regulujących produkcję, dystrybucję i wprowadzanie do obrotu produktów ekologicznych w UE. Istnieją szczegółowe przepisy dotyczące poszczególnych produktów.

Konsultacje z zainteresowanymi stronami i społeczeństwem w celu poprawy jakości swojego prawodawstwa prowadzi Unia Europejska, a współpraca ta obejmuje również sektor produkcji ekologicznej.

(rpf) Adrianna Camenzuli

Udostępnij: