fbpx

Do 24 lutego wnioski o wsparcie na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

Napisał  Lut 16, 2023

Dobiegający końca nabór wniosków o pomoc na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach PROW 2014-2020 jest przeznaczony dla rolników chcących ochronić gospodarstwa przed ASF, a także spółek wodnych planujących inwestycje w urządzenia zabezpieczające gospodarstwa przed suszą czy powodzią.

Do 24 lutego 2023 r. wnioski o wsparcie przyjmują oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, a także nadawać przesyłką rejestrowaną w placówce pocztowej bądź w formie dokumentu elektronicznego na skrzynkę podawczą ePUAP. W ramach trwającego naboru przyjęto dotychczas 52 wnioski, a kwota oczekiwanej pomocy, która z nich wynika, to 2,6 mln zł.

Dofinansowanie w ramach „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” jest przeznaczone dla rolników zajmujących się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 świń bądź realizujących zobowiązania rolno-środowiskowe w ramach wariantu 7.4 – zachowanie lokalnych ras świń, i chcących przeprowadzić inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Do 100 tys. złotych w formie refundacji do 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji beneficjenci pomocy mogą otrzymać np. na wyposażenie gospodarstwa w urządzenia do dezynfekcji i wykonanie ogrodzenia chlewni.

Z pomocy mogą skorzystać także spółki wodne lub ich związki, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne, lub w których więcej niż połowa zmeliorowanych gruntów objętych działalnością spółki jest w posiadaniu rolników. Ta grupa beneficjentów może otrzymać maksymalnie 1 mln zł, m.in. na wykonanie robót na urządzeniach melioracyjnych w celu zabezpieczeniu gospodarstw przed skutkami suszy lub powodzi, np. remont rowu melioracyjnego, budowę progu piętrzącego, prace na sieciach drenarskich. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

Obecny nabór jest dziewiątą edycją realizowaną w ramach tego działania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotychczas ARiMR wypłaciła 260,5 mln zł wsparcia blisko 4 tys. beneficjentów, którzy zrealizowali i rozliczyli inwestycje.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: