fbpx
Modernizacja gospodarstwa – fotowoltaika dla rolnika fot. Adobe Stock

Modernizacja gospodarstwa – fotowoltaika dla rolnika

Napisał  Lut 17, 2023

O wsparcie na inwestycje związane między innymi z wykorzystaniem zielonych źródeł energii, mogą ubiegać się rolnicy w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020. Ostateczny termin naboru mija 1 marca 2023 roku.

Rolnicy, którzy zdecydują się na instalację paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii mogą liczyć na refundację kosztów inwestycji w obszarze zielona energia. Pomoc może być przeznaczona również na instalację pomp ciepła, o ile są one połączone z instalacją fotowoltaiczną.

Panele fotowoltaiczne mogą być zainstalowane na budynku lub na gruncie. Istotne jest, że pokrycie dachu budynku nie może być wykonane z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest, a budynek musi być usytuowany na gruntach rolnych zabudowanych.

Koszty podlegające dofinansowaniu to między innymi:
- zakup urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i jej magazynowania,
- budowa lub zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do ich montażu,
- zakupu pomp ciepła.

Wysokość pomocy to 150 tysięcy złotych, a poziom wsparcia wynosi 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. „młodego rolnika” limit zwiększony jest do 60 procent.

Limit wykorzystany w obszarze F nie łączy się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”.

Limity wykorzystane w obszarze E (nawadnianie w gospodarstwie) i w obszarze F (fotowoltaika) nie łączą się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wsparcia na fotowoltaikę dla rolnika:

1. Czy w obszarze zielona energia w gospodarstwie zakup magazynów energii jest obligatoryjny?
Przepisy mówią o „zakupie urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego wraz z magazynami energii”. Zatem tak, do zainstalowanych paneli fotowoltaicznych obligatoryjnie musi zostać podłączony magazyn energii elektrycznej.

2. Czy istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego w ramach programu zielona energia w gospodarstwie w sytuacji, gdy w gospodarstwie zamontowane są już panele fotowoltaiczne o mocy 50 kW?
Niestety nie – rolnik, który posiada już w gospodarstwie urządzenia wytwarzające energię elektryczną o mocy 50 kilowatów, nie może ubiegać się o wsparcie. Dofinansowanie można otrzymać do nowych instalacji, a przepisy określają, że całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie nie może przekroczyć 50 kilowatów. Nie można też otrzymać dofinansowania na rozbudowę instalacji o kolejne panele posadowione na innej działce z osobnym licznikiem, które służyłyby do wytwarzania prądu na potrzeby innych budynków gospodarstwa. Jeżeli natomiast rolnik posiada już instalację fotowoltaiczną np. o mocy 20 kilowatów, może uzyskać wsparcie na jej rozbudowę, ale tylko do określonej przepisami rozporządzenia wykonawczego maksymalnej mocy 50 kilowatów.

3. Czy planowana do zamontowania pompa ciepła będzie mogła służyć do ogrzewania budynku jednorodzinnego w gospodarstwie rolnym?
Pompa ciepła może zostać wykorzystana do ogrzewana domu mieszkalnego w gospodarstwie. Należy jednak pamiętać, że całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną na potrzeby budynków mieszkalnych w gospodarstwie nie może przekroczyć 10 kilowatów i 20 proc. całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego w tym gospodarstwie.

Dokumenty przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Dokumenty można przekazać również w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: