fbpx
Wiecpremier Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk fot. MRiRW

Henryk Kowalczyk o wzroście wartości eksportu polskich produktów rolno-spożywczych w 2022 roku

Napisał  Lut 20, 2023

W 2022 roku wartość eksportu ogółem towarów rolno-spożywczych z Polski wyniosła 47,6 mld EUR (223 mld zł) i była o 26,7% wyższa niż w roku 2021. To efekt między innymi osłabienia się złotego do walut z głównego koszyka, a nie sam wzrostu wielkości eksportu polskich produktów do innych krajów.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ocenia, że do rekordowego poziomu wartości polskiego eksportu przyczynił się m.in. korzystny dla eksporterów kurs złotego względem euro, co przełożyło się na konkurencyjność cenową polskich produktów rolno-spożywczych na rynku międzynarodowym. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na statystyki za 2022 roku jest wojna na Ukrainie, która spowodowała, że ceny transakcyjne na rynkach światowych są bardzo wysokie.

– Polskie rolnictwo produkuje zdrową, smaczną żywność, która jest chętnie kupowana – podkreślił wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk przedstawiając wyniki handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi w 2022 roku – powiedział szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk, dodając, że to jest ogromny sukces polskich rolników i eksporterów.

Minister rolnictwa zwrócił też uwagę, że bardzo dobre wyniki w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi zostały osiągnięte pomimo bardzo trudnego, specyficznego roku, roku wojny w Ukrainie po rosyjskiej napaści.

Z całego polskiego eksportu rolnego aż 74 procent jego wartości przypada na kraje Unii Europejskiej, a głównym niezmiennie od lat pozostają Niemcy, które zakupiły z Polski produkty spożywcze i rolne o wartości 11,9 mld euro, a wzrost wartości eksportu do tego kraju w 2022 roku wyniósł aż 25 procent. Na drugim miejscu w tym zestawieniu znalazły się Niderlandy – 3,1 mld euro, co oznacza wzrost aż o 37 procent. Z kolei o 35 procent wzrósł eksport w przypadku Francji – 2,9 mld euro.

– Głównymi naszymi produktami eksportowymi do krajów unijnych były: mięso drobiowe, produkty mleczne i mięso wołowe – poinformował wicepremier.

Polskie produkty rolno-spożywcze o wartości 12,3 mld euro (58 mld zł) wyeksportowano w 2022 roku do krajów pozaunijnych, co oznacza wzrost wartości eksportu 20%. Są to przede wszystkim produkty mleczne – 1,0 mld euro, mięso drobiowe – 990 mln euro, pszenicę – 776 mln euro, czekoladę i wyroby czekoladowe – 733 mln euro, pieczywo i wyroby piekarnicze – 731 mln euro.

- Znaczącymi odbiorcami towarów rolno-spożywczych w krajach trzecich, podobnie jak w latach poprzednich, były przede wszystkim: Wielka Brytania – 3,7 mld euro, wzrost o 25%, Ukraina – 945 mln euro, wzrost o 16%, Stany Zjednoczone – 770 mln euro, wzrost o 26% - informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Bardzo duży, bo wynoszący aż 50% wzrost eksportu polskich produktów rolno-spożywczych do Izraela miał miejsce w 2022 roku, wartość eksportu do tego kraju sięgnęła wartości 439 mln euro.

– Jeśli w takim tempie będziemy rozwijać eksport produktów rolno-spożywczych, to za kilka lat staniemy się potęgą eksportową, choć już dziś w niektórych asortymentach stanowimy ścisłą czołówkę – powiedział wicepremier Henryk Kowalczyk, dodając, że na podkreślenie zasługuje fakt, że niezmiennie rośnie dodatnie saldo naszej wymiany handlowej artykułami rolno-spożywczymi, które wyniosło w ubiegłym roku 15,5 mld  euro.

(rpf) pp / Źródło: KOWR, MRiRW

Udostępnij: