fbpx
Wkrótce nabór na wsparcie ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami fot. Adobe Stock

Wkrótce nabór na wsparcie ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami

Napisał  Lut 23, 2023

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 3 marca 2023 roku będzie przyjmować wnioski o wsparcie na „Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego”.

W naborze, który rozpocznie się już wkrótce wprowadzono kilka zmian, między innymi został podniesiony poziom pomocy ze 100 tysięcy na 150 tys. złotych.

Ta forma dofinansowania jest przeznaczona dla rolników prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich i planujących inwestycję mającą na celu ochronę wód przed azotanami. Istotny jest fakt, że o wsparcie nie mogą starać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tysięcy stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Zmiany w tym naborze dotyczą zwiększenia limitu pomocy, który wzrósł do 150 tys. zł na jednego rolnika i jedno gospodarstwo w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Maksymalna kwota wsparcia dotychczas wynosiła 100 tysięcy złotych, mamy więc wzrost dotacji wynoszący aż 50 procent.

Zmodyfikowano również sposób rozliczania budowy zbiornika na gnojówkę lub gnojowicę lub płyty do przechowywania nawozów naturalnych stałych. W tym przypadku mają obowiązywać stawki jednostkowe. Pozostałe inwestycje będą podlegały refundacji na dotychczasowych zasadach, a dofinansowanie wypłacane będzie standardowo w wysokości 50 procent, a w przypadku gdy inwestycję prowadzi młody rolnik będzie to 60% kosztów kwalifikowanych.

Pomoc otrzymaną w ramach tego programu będzie można przeznaczyć m.in. na:
- budowę,
- przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych,
- płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych,
- a w przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek.

Wsparciem objęty jest również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych oraz wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej.

Szósty już nabór wniosków o wsparcie na tego typu inwestycje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 potrwa miesiąc – od 3 marca do 3 kwietnia 2023 r. Dokumenty będzie można składać w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych ARiMR osobiście lub przez osobę upoważnioną. Można je będzie również wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotychczas na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego z PROW 2014-2020 ponad 3,1 tys. rolnikom wypłaciła łącznie 225,2 mln złotych.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: