fbpx
Fotowoltaika: Czy zmienią się zasady sytuowania instalacji? fot. Adobe Stock

Fotowoltaika: Czy zmienią się zasady sytuowania instalacji?

Napisał  Lut 24, 2023

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje o przygotowywaniu przepisów ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W swoim komunikacie MRiT wyjaśnia, że planowane zmiany nie blokują rozwoju branży OZE, w szczególności w zakresie sytuowania instalacji fotowoltaicznych.

Komunikat Ministerstwa Rozwoju i Technologii pojawił się w odniesieniu do szeregu informacji i doniesień prasowych pojawiających się w ostatnich dniach w mediach, które MRiT ocenia jako  nieprawdziwe i nieścisłe, zaznaczając, że nieprawdą jest, że przygotowane przepisy zakażą lokalizowania farm na gruntach IV klasy na dotychczasowych zasadach, a do czasu uchwalenia planu ogólnego, nie dłużej niż do końca 2025 r. farmy fotowoltaiczne będą mogły powstawać na warunkach dotychczasowych.

Kolejnym „fake newsem” w ocenie MRiT jest też informacja, że brak studium uniemożliwi uchwalenie planu miejscowego dla OZE. Ministerstwo twierdzi, że jest wręcz przeciwnie, bowiem mając na uwadze potrzebę rozbudowy OZE przygotowane zostały przepisy przyspieszające sporządzenie planów miejscowych. Plany miejscowe dla OZE po 1 stycznia 2026 r. dalej będzie można sporządzać i uchwalać nawet, jeżeli gmina nie będzie miała planu ogólnego.

MRiT podkreśla, że w projekcie ustawy zagadnienia OZE i fotowotlaika zostały potraktowane w ustawie w sposób priorytetowy, a sama nowelizacja przepisów wprowadzi dodatkowe ułatwienia w zakresie fotowotaiki. Będą to:
- procedura uproszczona, której termin uchwalenia będzie porównywalny z terminem przygotowania warunków zabudowy;
- uproszczenie oraz przyspieszenie wynikające z zastosowanie procedury ZPI – Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego.

- Proponowane zmiany zostały pozytywnie przyjęte przez inwestorów z branży zajmującej się rozbudową instalacji fotowoltaicznych – podsumowuje MRiT.

(rpf) pp / Źródło: MRiT

Udostępnij: