fbpx
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z korzystnymi zmianami dla rolników emerytów i rencistów fot. Adobe Stock

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z korzystnymi zmianami dla rolników emerytów i rencistów

Napisał  Lut 26, 2023

Zmiany które będą obowiązywać w systemie emertytalnym i rentowym KRUS od 1 marca 2023 roku są bardzo korzystne zmiany dla rolniczych emerytów i rencistów.

Prezydent RP podpisał Ustawa z 13 stycznia 2023 roku została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Ustawa ta wprowadza zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników i zawiera zmiany korzystne dla osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą z KRUS.

Od 1 marca 2023 roku w myśl znowelizowanych przepisów podstawowa emerytura jest podwyższona do 90% najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych tj. do kwoty 1.429,60 zł (wzrost o 345,02 zł). Zmiana ta spowoduje więc znaczący wzrost wszystkich wypłacanych przez KRUS emerytur rolniczych, rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy i rent rodzinnych.

- Wysokość rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych ustala się i wypłaca w kwocie odpowiadającej iloczynowi aktualnej emerytury podstawowej i wskaźnika wymiaru, który jest obliczany indywidualnie dla każdego świadczeniobiorcy w oparciu o okresy pracy i opłacania składek na rolnicze ubezpieczenie emerytalno-rentowe – informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Rolników.

A więc kwota rolniczego świadczenia emerytalno-rentowego będzie tym większa o ile wyższa jest kwota emerytury podstawowej i dłuższy okres opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Nowa emerytura rolnicza z KRUS – przykładowa kalkulacja

Emeryt, który opłacał składki przez 25 lat w wysokości podstawowej już od marca 2023 roku będzie otrzymywał emeryturę w wysokości 1.686,93 zł brutto czyli aż o 348,49 zł wyższą niż w lutym bieżącego roku.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje też, że wysłuchała postulatów zgłaszanych przez organizacje rolnicze i wprowadza do ustawy nowy dodatek dla osób pobierających emeryturę z KRUS, które opłacały podwójne lub dodatkowe składki na rolnicze ubezpieczenie emerytalno-rentowe. 

- Dodatkowe składki obowiązkowo opłacają rolnicy prowadzący działalność rolniczą w  gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 50 hektarów przeliczeniowych, a składki w wysokości dwukrotnej składki podstawowej (na wniosek) mogą opłacać rolnicy, którzy poza działalnością rolniczą dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą – informuje KRUS.

Dodatek ten będzie wynosił 0,5% emerytury podstawowej za każdy pełny rok opłacania dodatkowych lub podwójnych składek. Przykładowy emeryt, który opłacał takie składki przez 10 lat otrzyma dodatek w wysokości 71,48 zł brutto miesięcznie. Dodatek ten będzie zatem automatycznie wzrastać wraz z każdą kolejną waloryzacją emerytury podstawowej.

Kwota dodatku będzie podwyższana wraz z waloryzacją emerytury podstawowej, a prawo do dodatku dla osób, którym przyznano emerytury rolnicze przed 1 marca 2023 r., KRUS przyzna z urzędu i podejmie jego wypłatę w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy oraz wypłaci wyrównanie od 1 marca 2023 r. Emeryci nie muszą więc składać wniosku o to świadczenie. 

- W przypadku osób występujących po raz pierwszy z wnioskiem o emeryturę rolniczą, które kiedykolwiek opłacały składkę podwójną lub dodatkową, uprawnienia do dodatku zostaną rozpatrzone na podstawie tego wniosku – bez konieczności występowania z odrębnym wnioskiem – podsumowuje KRUS.

(rpf) pp / Źródło: KRUS

Udostępnij: