fbpx
Dofinansowanie fotowoltaiki i nawadniania - przedłużony nabór wniosków w ARiMR fot. Paweł Pąk

Dofinansowanie fotowoltaiki i nawadniania - przedłużony nabór wniosków w ARiMR

Napisał  Lut 28, 2023

- „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020 obecnie pozwala rolnikom planującym w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, ubieganie się o wsparcie finansowe w ramach tego działania.
- Dobrą informacją jest ta, że pierwotny termin zakończenia naboru ustalony na 1 marca został przedłużony o dwa tygodnie do 15 marca 2023 roku.
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że wsparcie w obszarze nawadniania w gospodarstwie będzie przyznawane rolnikom w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji.

Wparciem na nawadnianie mogą być objęte następujące działania:
- wykonanie nowego nawodnienia,
- ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej czy ulepszenie instalacji nawadniającej połączone z powiększeniem nawadnianego obszaru.

„Modernizacja gospodarstw rolnych” – jaka jest maksymalna wysokość wsparcia?

Standardowo poziom wsparcia wynosi 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku inwestycji realizowanej przez tzw. „młodego rolnika” – 60% do maksymalnej kwoty wynoszącej 100 tysięcy złotych.

Rolnikom, którzy zdecydują się na instalację paneli fotowoltaicznych wraz z magazynem energii przysługuje refundacja kosztów inwestycji w obszarze zielona energia.

Co ważne, pomoc w ramach wsparcia może być również przeznaczona na instalację pomp ciepła, o ile są one połączone z instalacją fotowoltaiczną, a panele fotowoltaiczne można zainstalować na gruncie lub na budynku. Bardzo ważne: inwestycja musi być usytuowana na gruntach rolnych zabudowanych, a pokrycie dachu budynku nie może być wykonane z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest.

- Do kosztów podlegających dofinansowaniu należą m.in. koszty: zakupu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i jej magazynowania, budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do ich montażu czy koszty zakupu pomp ciepła. Wysokość pomocy wynosi 150 tys. zł. Poziom wsparcia to 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla tzw. „młodego rolnika” – 60 proc. Limit wykorzystany w obszarze F nie łączy się z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” – informuje ARiMR.

Z limitami w pozostałych obszarach finansowanych w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” nie łączą się limity wykorzystane w obszarze E (nawadnianie w gospodarstwie) i w obszarze F (fotowoltaika).

W obecnym naborze złożono już  25 wniosków na kwotę 1,9 mln zł na inwestycje w nawadnianie i 275 wniosków na kwotę 24,55 mln zł o pomoc na tworzenie instalacji fotowltaicznych.

Wnioski można składać w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej. Dokumenty można przekazać również w formie elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: