fbpx
Krus zmienia wysokość kwot mających wpływ na zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych rolników fot. Adobe Stock

KRUS: Zmieniły się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

Napisał  Mar 05, 2023

- Od 1 marca 2023 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych – informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Obecnie kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą:
- 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 4.713,50 złotych
- 130% tego wynagrodzenia, tj. 8.753,60 zł.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie za IV kwartał 2022 r. wyniosło 6.733,49 zł. Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 14 lutego 2023 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

(rpf) pp / Źródło: KRUS

Udostępnij: