fbpx
Miliardy dla rolników w ramach WPR – nabór wniosków od 15 marca fot. Adobe Stock

Miliardy dla rolników w ramach WPR – nabór wniosków od 15 marca

Napisał  Mar 05, 2023

Już wkrótce rozpocznie się nabór wniosków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2023-2027.

O nowym WPR podczas konferencji prasowej w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi mówił wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz sekretarz stanu Ryszard Bartosik przekazując praktyczne informacje dla rolników dotyczące aktualnego wsparcia rolnictwa.

Pierwszy nabór wniosków o płatności obszarowe w ramach krajowego Planu Strategicznego dla WPR rozpoczyna się już 15 marca i potrwa do 15 maja 2023 roku.

Bardzo istotne jest aby składając wniosek, zawnioskować o dopłaty za stosowanie ekoschematów. Nabory w ramach Wspólnej Polityki Rolnej będą prowadzone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Co się zmienia w nowym WPR dla Polski

Dwie zmiany, które są najważniejsze w stosunku do poprzedniej perspektywy finansowej to ekoschematy oraz rola dobrostanu zwierząt.

Dobrostan zwierząt to ważna część WPR, co podkreślił podczas konferencji Wicepremier Kowalczyk, dodając, że są na to przeznaczone środki finansowe wielokrotnie większe niż w poprzedniej perspektywie. Środki te trafią do rolników stosujących praktyki wspierające ten dobrostan.

Wiceminister Bartosik przypomniał z kolei o zwiększeniu liczby gatunków zwierząt objętych dopłatami w ramach PS WPR.

Ekoschematy – trzeba złożyć wniosek!

- Podczas składania wniosku w rozpoczynającej się 15 marca 2023 roku kampanii trzeba pamiętać, że dopłaty za stosowanie ekoschematów nie będą przyznawane automatycznie i trzeba będzie o nie zawnioskować – informował Henryk Kowalczyk, jako przykład jednej z wielu praktyk w ramach ekoschematów, podając jako przykład wapnowanie gleb, za które można otrzymać dopłatę 300 zł do hektara, a wiceminister Ryszard Bartosik zauważył, że wiele praktyk rolnicy już stosują i wystarczy je dostosować do wymogów WPR.

Kolejnym ważnym elementem Wspólnej Polityki Rolnej są szkolenia dla rolników prowadzone przez doradców z Ośrodków Doradztwa Rolniczego (ODR), a już wkrótce szkolenia rozpocznie też Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

– Bardzo ważne jest, aby rolnicy korzystali z tych szkoleń. Dzięki nim dowiedzą się, jak wnioskować o wsparcie w ramach WPR i skorzystać ze wszystkich możliwości uzyskania dopłat, przede wszystkim w ramach ekoschematów – zaapelował wicepremier Kowalczyk i podkreślił, że wbrew pozorom zasady działania ekoschematów są zazwyczaj proste.

Według wyliczeń wiceministra Bartosika, średniej wielkości gospodarstwo rolne (o powierzchni 30 ha) może dzięki dopłatom w ramach WPR uzyskać ponad 10 tysięcy euro rocznie.

– Warto skorzystać z dopłat w ramach WPR – aby zwiększyć swoje dochody oraz działać dla środowiska. Dopłaty zrekompensują także ewentualne straty za stosowanie praktyk zrównoważonego rolnictwa – zaznaczył sekretarz stanu, a szef szef resortu rolnictwa dodał, że dostęp do środków finansowych dla rolników został maksymalnie uproszczony.

– Komisja Europejska wyraziła zgodę, żeby rolnik nie musiał rezygnować z chowu bydła na uwięzi, aby skorzystać z dopłat za inne praktyki, takie jak letni wypas czy chów na ściółce – poinformował wicepremier Kowalczyk.

- Szef resortu rolnictwa przypomniał, że polskie gospodarstwa rolne o wielkości do 50 ha (czyli 97 proc. polskich gospodarstw) uzyskują i nadal będą uzyskiwać dopłaty bezpośrednie na poziomie co najmniej średniej w Unii Europejskiej – informuje ARiMR.

Szef resortu rolnictwa ocenił też, że WPR kładzie nacisk na wsparcie gospodarstw małych i średnich oraz komplementarnych: prowadzących jednocześnie produkcję roślinną i zwierzęcą.

– Połączenie produkcji roślinnej i zwierzęcej w jednym gospodarstwie przynosi bardzo dobry efekt finansowy dla rolnika – dodał wiceminister Bartosik.

Oprócz wskazanego już wsparcia dobrostanu zwierząt, najważniejsze cele Programu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej to:
- wsparcie dochodów rolników;
- wsparcie produkcji rolnej z poszanowaniem środowiska – zgodnie z polityką Unii Europejskiej;
- wzmocnienie konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych (środki na maszyny, inwestycje i wytwarzanie energii odnawialnej);
- wsparcie odporności polskich gospodarstw (środki na zarządzeniem ryzykiem);
- rozwój ekologicznej produkcji rolnej (certyfikowane gospodarstwa otrzymają większe dofinansowanie);
- dalszy rozwój infrastruktury na obszarach wiejskich;
- wsparcie dla przydomowych oczyszczalni ścieków;
- wsparcie pszczelarstwa (bo to jemu zawdzięczamy plony);
- wsparcie wymiany pokoleń (premia dla Młodego Rolnika zwiększona do 200 tys. zł, dodatkowe środki przez 5 lat po przejęciu gospodarstwa).

(rpf) pp / Źródło: ARiMR

Udostępnij: