logowanie rejestracja

Zaloguj się na swoje konto

Nazwa użytkownika *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Utwórz konto

Pola wymagane są oznaczone gwiazdką (*).
Nazwa *
Nazwa użytkownika *
Hasło *
Powtórz hasło *
E-mail *
Powtórz e-mail *
Captcha *

partnerzy portalu

reklama

Na jakich zasadach 100 tysięcy na działalność pozarolniczą?

Napisał  Gru 19, 2016

Na pierwszy kwartał 2017 roku zapowiedziano nabór wniosków w ramach „Pomocy na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”.

Środki pochodzą z poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Pomoc przyznawna będzie w związku z planowanym rozpoczęciem prowadzenia działalności pozarolniczej. Mogą o nią wnioskować osoby fizyczne a poomoc ma formę premii w wysokości 100 tys. zł wypłacanej w dwóch ratach:
- pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy,
- druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy.

Pomoc może być przyznana pod warunkiem, że wnioskodawca jest beneficjentem „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” PROW 2014-2020 lub spełnia następujące warunki:
- jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,
- gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro,
- za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca,
- gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca  położone jest w miejscowości należącej do:
• gminy wiejskiej lub
• gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
• gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
• wnioskodawca przedłoży biznesplan dotyczący planowanej działalności pozarolniczej.

Biznesplan powinien zakładać, że:
miejsce zamieszkania wnioskodawcy oraz główne miejsce wykonywania działalności znajduje się  w miejscowości, należącej do:
• gminy wiejskiej lub
• gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
• gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
- jeżeli inwestycja jest związana z nieruchomością, to miejsce położenia tej nieruchomości znajduje się na obszarze zdefiniowanym powyżej,
- nastąpi utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu średniorocznym (również samozatrudnienie).

Pomocy nie przyznaje się osobie, która jest beneficjentem jednego z poniższych instrumentów wsparcia:
- „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” PROW 2007-2013,
- „Premie dla młodych rolników”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw” PROW 2014-2020.

Beneficjent zobowiązuje się do realizacji biznesplanu:
- zarejestruje działalność w odpowiednim rejestrze lub systemie.
- zobowiązuje się do podlegania ubezpieczeniu społecznemu na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych do dnia upływu okresu związania celem.
- nie będzie podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników do dnia upływu okresu związania celem.

Nabór wniosków
Informacja będzie dostępna po zakończeniu prac legislacyjnych.
Link do aktualnego harmonogramu naborów wniosków do pobrania ze strony Ministerstwa Roolnictwa i Rozwoju Wsi: harmonogram PROW-2014-2020

(rpf) jm / źródło: MRiRW

reklama
reklama reklama reklama reklama
reklama
300x600 bayer univo szczyt

Ogłoszenia