logowanie rejestracja

Zaloguj się na swoje konto

Nazwa użytkownika *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Utwórz konto

Pola wymagane są oznaczone gwiazdką (*).
Nazwa *
Nazwa użytkownika *
Hasło *
Powtórz hasło *
E-mail *
Powtórz e-mail *
Captcha *

partnerzy portalu

reklama
Aktualny harmonogram PROW 2014-2020 fot. OkiemRolnika.pl

Aktualny harmonogram PROW 2014-2020

Napisał  Sty 17, 2017

Podczas dzisiejszego posiedzenia kierownictwa resortu rolnictwa przyjęty został harmonogram naboru wniosków w ramach PROW 2014-2020.

- Do połowy roku zostaną uruchomione wszystkie działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – poinformował podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.

Wiceminister przedstawił harmonogram naboru na poszczególne działania zwracając przy tym uwagę, że jest wystarczający czas na dobre przygotowanie wniosków.
- Najważniejsze jest efektywne wykorzystanie wszystkich dostępnych środków z  różnych funduszy, zarówno w ramach rozwoju gospodarstw rolnych, jak i w ramach rozwoju terytorialnego – podkreślił podsekretarz stanu.

Wiceminister Zarudzki poinformował również o aktualnym stanie realizacji Programu, w ramach którego ogólna pula środków wynosi 13,5 mld euro:
- 33% całej puli środków – na tyle do dziś złożono wniosków,
- 21% całej puli środków – na tyle do dziś zostało podpisanych umów,
- 9% całej puli środków – na tyle do dziś znalazło się na kontach rolników,

Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 w 2017 r.:

ROZWÓJ GOSPODARSTW
1. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” - nabór na operacje za wyjątkiem operacji realizowanych w gospodarstwach prowadzących produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) - marzec 2017 r.
2. Poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” typ operacji „Premie dla młodych rolników” - kwiecień 2017 r.
3. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw” - nabór na operacje realizowane w gospodarstwach prowadzących produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF)/ czerwiec 2017 r.
4. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” - nabór obszar a, b, c - czerwiec 2017 r.
5. Działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” - czerwiec 2017 r. / IV kwartał 2017 r.**
6. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” / III kwartał 2017 r.***
7. Poddziałanie „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” typ operacji „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” / III kwartał 2017 r.
8. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” / III kwartał 2017 r.

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
1. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” - nabór na operacje za wyjątkiem operacji związanych z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach, które prowadzą produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF)/ marzec 2017 r.***
2. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” - nabór tematyczny (zakłady przetwórcze)/ marzec 2017 r. / III kwartał 2017 r.****
3. Poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” - nabór na operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach, które prowadzą produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF) / czerwiec 2017 r.
4. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” - nabór tematyczny (rolnicy)/ czerwiec 2017 r.

ROZWÓJ TERYTORIALNY
1. Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” / Cały rok. Terminy uzależnione od LGD, które ogłaszają nabory.
2. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” / I kwartał 2017 r. / Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają nabory.
3. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” typ operacji „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” I-II kwartał 2017 r. / Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają nabory.
4. Poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” typ operacji „Scalanie gruntów” / Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają nabory.
5. Poddziałanie „Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej” typ operacji „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” oraz poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” typ operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej” / III kwartał 2017 r. Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają nabory.

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI
1. Poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców” / maj 2017 r.
2. Działanie „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” / czerwiec 2017 r.
3. Działanie „Współpraca” / czerwiec 2017 r.***
4. Poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych” typ operacji „Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika” oraz typ operacji „Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu” / III kwartał 2017 r.

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH
1. Poddziałanie „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” typ operacji „Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości” czerwiec 2017 r. / IV kwartał 2017 r.

* Planowane terminy naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.
** Nabór będzie uzależniony od liczby utworzonych i uznanych grup producentów rolnych na podstawie planu biznesowego, które uzyskają status uznania od zakończenia naboru wniosków w czerwcu 2017 r.
*** Termin naboru uzależniony od przebiegu procesu akredytacji agencji płatniczej.
**** Nabór będzie uzależniony od zgody KE na zmianę PROW w tym zakresie.

(rpf) pp / źródło: MRiRW

reklama
reklama reklama reklama reklama
reklama
300x600 bayer univo szczyt

Ogłoszenia