partnerzy portalu

reklama
Pomoc techniczna finansowana w ramach PROW 2014 - 2020 fot. OkiemRolnika.pl

Pomoc techniczna finansowana w ramach PROW 2014 - 2020

Napisał  Lut 07, 2017

Można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach Pomocy technicznej finansowanej w ramach PROW 2014 - 2020

Od 31 stycznia 2017 r. można ubiegać się o przyznanie Pomocy technicznej w ramach PROW 2014 - 2020. Wnioski o wsparcie można składać w Centrali ARiMR osobiście lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

O pomoc mogą ubiegać się:
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
- Ministerstwo Finansów;
- podmioty, którym zostaną delegowane zadania instytucji zarządzającej i agencji płatniczej;
- podmioty zaangażowane w działania związane z funkcjonowaniem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym podmioty odpowiedzialne za zapewnienie rozpowszechniania informacji na temat Programu;
- Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Pomoc techniczną można otrzymać na operacje realizowane w ramach dwóch schematów: wzmocnienie systemu wdrażania PROW 2014 - 2020 oraz wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020.

W ramach pomocy technicznej można uzyskać refundacje wszystkich kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację danej operacji. Na taką pomoc przewidziano w całym PROW 2014 - 2020 208,28 mln euro.

(rpf) pp / źródło: ARiMR

reklama reklama reklama reklama
reklama