partnerzy portalu

reklama
Ubezpieczenia rolnicze pod lupą ⓒ - Fotolia.com

Ubezpieczenia rolnicze pod lupą

Napisał  Lut 11, 2017

Określenie działań mających na celu lepsze fukcjonowanie systemu ubezpieczeń rolniczych oraz wprowadzenie ewentualnych zmian w ustawie z 7 lipca 2005 r., które miałyby zapewnić stabilność produkcji rolniczej to główne zadania Zespołu do spraw ubezpieczeń w rolnictwie.

Zespół do spraw ubezpieczeń w rolnictwie ma zająć się takimi sprawami jak:
- przeprowadzenie przeglądu funkcjonowania systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
- przedstawienie opinii dotyczącej funkcjonowania tego systemu;
- opracowanie propozycji rozwiązań mających na celu wprowadzenie ewentualnych zmian w systemie ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w szczególności zapewniających stabilność produkcji rolniczej;
- przygotowanie w tym zakresie propozycji zmian w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich umożliwiających zapewnienie ochrony ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich bez konieczności uruchamiania dodatkowych programów pomocy dla producentów rolnych, po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

W pracach Zespołu biorą udział przedstawiciele rolników, ubezpieczycieli oraz ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi.

Przygotowanie propozycji zmian poprzedzi ocena skutków finansowych − możliwych do wdrożenia wariantów ubezpieczenia upraw rolnych − zarówno z perspektywy rolników, jak i budżetu państwa.

(rpf) jm / źródło: MRiRW

reklama reklama reklama reklama
reklama