SYN CarialStar screening 1920x1080 big kopia

18.9°C

partnerzy:

reklama

syngenta neu

reklama
Ustawa o obrocie ziemią w praktyce fot. OkiemRolnika.pl

Ustawa o obrocie ziemią w praktyce

Napisał  Mar 23, 2017

Podczas wtorkowej konferencji w siedzibie warmińsko-mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego podsekretarz stanu Zbigniew Babalski mówił o tym, jak w praktyce funkcjonuje obrót ziemią rolną po prawie roku od wejścia w życie nowej ustawy.

Według Zbigniewa Babalskiego nie ma drastycznego spadku wartości gruntów rolnych, a ingerencja Agencji Nieruchomości Rolnych w obrót ziemią między rolnikami prawie nie istnieje.

- W 97 proc. wnioski dotyczące zmiany właściciela zostały rozpatrzone pozytywnie, a ANR nie korzystała z prawa pierwokupu. Celem ustawy z 30 kwietnia 2016 roku było to, aby handel ziemią nie był sposobem na życie.

- Ziemia jest dla rolników, aby mogli oni na niej gospodarować i produkować żywność – powiedział sekretarz stanu. - Dzierżawa ziemi z Zasobu Skarbu Państwa powinna być trwałą formą gospodarowania gruntami.

Wiceminister poinformował również o kończących się konsultacjach z rolnikami i organizacjami rolniczymi na temat zapisów ustawy i jej realizacji. Uwagi i wnioski z tych konsultacji będą służyły pomocą przy ustalaniu ostatecznego kształtu znowelizowanych przepisów.

(rpf) jm / źródło: MRiRW

reklama
reklama reklama reklama reklama reklama