partnerzy portalu

reklama
Produkcja cukru tylko w systemie bezkwotowym fot. OkiemRolnika.pl

Produkcja cukru tylko w systemie bezkwotowym

Napisał  Kwi 20, 2017

Od 1 października 2017 r. produkcja cukru nie będzie już objęta kwotowaniem. Nie będzie również obowiązywała minimalna cena skupu buraków cukrowych. To efekt podpisanego 19 kwietnia 2017 r. Ogólnopolskiego Porozumienia pomiędzy Krajowym Związkiem Plantatorów Buraka Cukrowego a Związkiem Producentów Cukru w Polsce.

Porozumienie, nad którym prace trwały niemal dwa lata, scala całą branżę oraz stanowi ramy dla kontraktacji buraków cukrowych w Polsce. W systemie bezkwotowym utrzymanie konkurencyjności krajowego sektora cukrowniczego, w tym uprawy buraków cukrowych, będzie zależało od właściwej współpracy między plantatorami buraków cukrowych a producentami cukru. Wypracowanie ram długofalowej współpracy ma na celu również stabilizację finansową plantatorów buraków cukrowych.

Ogólnopolskie Porozumienie Branżowe wzmacnia pozycję negocjacyjną Regionalnych Związków Plantatorów Buraka Cukrowego, wprowadzając obowiązek uzgodnień dotyczących warunków umów kontraktacji. – Przepisy prawa zarówno polskiego, jak i wspólnotowego nie gwarantują organizacjom rolniczym możliwości negocjowania umów kontraktacji.

Mogłoby się tak zdążyć, że te najistotniejsze elementy kontraktacji byłyby wprowadzane do umów kontraktacji autorytarnie przez producentów cukru bez uzgodnień ze stroną plantatorską. Dotychczasowa praktyka opierała się na wspólnym wypracowywaniu dokumentów przez obie strony, jednak nie było gwarancji, że ta praktyka będzie trwała nadal, tym bardziej, że przepisy prawa w tym zakresie zostały mocno zliberalizowane. Strony postanowiły, że konieczne jest wypracowanie własnych zasad w tym temacie, dlatego dzisiaj mamy pewność, że najważniejsze przepisy umowy kontraktacji będą rzeczywiście negocjowane – stwierdził Krzysztof Nykiel, prezes Zarządu Głównego KZPBC.

Negocjacjom podlegać będą również wymagania, jakie muszą spełnić korzenie buraka cukrowego przyjmowane przez cukrownie oraz zasady dotyczące określania zanieczyszczeń i pobierania prób do analizy jakościowej. – Dzisiaj najważniejszym czynnikiem wpływającym na dochodowość jest optymalizacja wszelkich działań związanych zarówno z uprawą buraka cukrowego, jak i odbiorem surowca. Jakość korzeni jest kluczowa, dlatego wypracowywanie zasad dotyczących określania zanieczyszczeń i pobierania prób oraz sprawowanie kontroli nad tym procesem są jednymi z najważniejszych zadań związków plantatorów – powiedział Nykiel.

Porozumienie ponadto wprowadza między innymi obowiązek odbioru wszystkich buraków z pola, sposób określania ilości buraków kontraktowanych, system przeliczenia ilości buraków kontraktowanych przy jakości standardowej na ilość odpowiednią dla rzeczywistej jakości dostarczonych buraków oraz konieczność stosowania premii za wczesne i późne dostawy. Porozumienie potwierdza również, że wysłodki buraczane są należne plantatorom.

Ogólnopolskie Porozumienie Branżowe ma wzmocnić pozycję całej branży wobec konkurencji z pozostałych krajów Unii Europejskiej, co jest istotne w kontekście zmian na rynku cukru, które wprowadzają zliberalizowane podejście do zasad współpracy między rolnikami i przetwórcami.

W nowej perspektywie nie będą już obowiązywały kwoty produkcyjne, nie będzie ceny minimalnej buraków cukrowych, a sama działalność gospodarcza będzie narażona na większe ryzyko i zmienność uwarunkowań ekonomicznych.

(rpf) jm / źródło: KZPBC

reklama reklama reklama reklama
reklama