33.1°C

partnerzy:

reklama
Informacja o infrastrukturze energetycznej do 1 czerwca 2017 fot. OkiemRolnika.pl

Informacja o infrastrukturze energetycznej do 1 czerwca 2017

Napisał  Kwi 21, 2017

Podmioty realizujące lub planujące realizację projektów inwestycyjnych do wytwarzania biokomponentów oraz energii elektrycznej z biogazu rolniczego muszą do 1 czerwca 2017 r. przekazać do Agencji Rynku Rolnego informację dotyczącą infrastruktury energetycznej.

Jak podaje Agencja Rynku Rolnego (ARR) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478, z późn. zm.) podmioty realizujące lub planujące realizację projektów inwestycyjnych służących do wytwarzania:
1. biokomponentów - w zakresie instalacji, które mogą produkować lub rafinować biokomponenty, lub
2. energii elektrycznej z biogazu rolniczego,

są zobowiązane do przekazania Prezesowi ARR informacji dotyczących infrastruktury energetycznej w terminie do dnia 1 czerwca 2017 r.

Przez projekty inwestycyjne podlegające zgłoszeniu należy rozumieć wszelkie projekty mające na celu:
1. budowę nowej infrastruktury,
2. przekształcenie, modernizację, zwiększenie lub obniżenie zdolności istniejącej infrastruktury,
3. częściowe lub całkowite wycofanie na stałe z eksploatacji istniejącej infrastruktury.

Ponadto, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 256/2014 przewiduje przekazywanie przez przedsiębiorstwa danych dotyczących wyłącznie projektów inwestycyjnych, w przypadku których:
1. prace w zakresie budowy lub wycofywania z eksploatacji już się rozpoczęły, lub
2. podjęto już ostateczną decyzję inwestycyjną,

ewentualnie, co do których nie podjęto ostatecznej decyzji inwestycyjnej, lecz zaplanowano:
1. rozpoczęcie prac budowlanych w ciągu pięciu lat, lub
2. wycofywanie z eksploatacji w ciągu trzech lat.

Obowiązek informowania dotyczy projektów inwestycyjnych, według stanu na dzień 31 marca 2017 r., których zdolności produkcyjne wynoszą co najmniej:
1. 50 000 ton/rok w przypadku wytwarzania biokomponentów, lub
2. 20 MW w przypadku wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego.

Niezbędne dokumenty znajdują się na stronie Agencji Rynku Rolnego.

Wypełnione należy przesłać do 1 czerwca 2017 r. na adres centrali ARR. Natomiast nieprzekazanie dokumentu lub podanie w  nieprawdziwych danych, będzie uprawniało ARR do wymierzenia kary pieniężnej w wysokości 1 000 zł.

Przekazane dane mają posłużyć Komisji Europejskiej do opracowania m.in. międzysektorowej analizy zmian strukturalnych i perspektyw systemu energetycznego UE, która podlegać będzie publikacji. Udostępniane dane będą przedstawiane w zagregowanej formie uniemożliwiającej ujawnienie szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych przedsiębiorstw i instalacji.

Źródło: ARR

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama