27.8°C

partnerzy:

reklama
Miodowe Lato w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie fot. mRiRW

Miodowe Lato w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie

Napisał  Sie 21, 2017

20 sierpnia w woj. kujawsko-pomorskim po raz dwudziesty czwarty odbył Wojewódzki Dzień Pszczelarza Miodowe Lato. Impreza została zorganizowana w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Oddziale w Zarzeczewie.

Imprezę zorganizowali: Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej we Włocławku oraz Kujawsko-Pomorski ODR.

Podczas imporezy wystąpił minister Krzysztof Jurgiel, który podkreślił znaczenie Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019.

Minister zapewnił, że program uwzględnia najbardziej korzystne, wypracowane wspólnie z pszczelarzami rozwiązania dla rozwoju pszczelarstwa mieszczące się w prawodawstwie Unii Europejskiej i uwzględniające polskie realia i możliwości.

Program będzie realizowany w ramach następujących środków wsparcia:
- pomoc techniczna skierowana do pszczelarzy i organizacji pszczelarzy;
- zwalczanie inwazji pasożytów i chorób pszczół, w szczególności warrozy;
- racjonalizacja sezonowego przenoszenia uli; poprawa jakości produktów, aby skuteczniej pozycjonować produkty na rynku; środki mające na celu wsparcie zasiedlania uli.

Podczas plenerowej imprezy w Zarzeczewie odbyła się degustacja oraz sprzedaż miodów i produktów pasiecznych. Odbył się pokaz wirowania miodu, przygotowywania potraw z dodatkiem tego cennego daru natury oraz warsztaty wykonywania świec z węzy.

Uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji, a dzieci wziąć udział w przygotowanych zajęciach i konkursach. Dla pszczelarzy przygotowany został konkurs pn. „Najlepsza ekspozycja”, natomiast osoby biorące udział w konkursie wiedzy pszczelarskiej miały okazję sprawdzić swoją wiedzę z zakresu gospodarki pasiecznej i roli pszczół w środowisku.

Operacja realizowana w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 promuje zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, poprzez uświadomienie jej odbiorcom związku pomiędzy rozwojem pszczelarstwa, ochroną rodzin pszczelich, a rozwojem obszarów wiejskich. Projekt ma na celu zwiększenie udziału zainteresowanych środowisk we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Poprzez promocje pszczelarstwa i prozdrowotnego działania produktów pasiecznych organizatorzy imprezy zachęcali do zakładania nowych pasiek i powiększania tych już istniejących.

W dłuższej perspektywie mogą powstać nowe miejsca pracy, co przyczyni się do redukcji bezrobocia na terenach wiejskich. Realizowany projekt wspiera priorytet 4 PROW 2014-2020: „Odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem”.

(rpf) źródło: MRiRW

Najnowsze filmy

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail

Slide thumbnail
Slide thumbnail
reklama