SYN CarialStar screening 1920x1080 big kopia

15.1°C

partnerzy:

reklama

syngenta neu

reklama
Egipt drugim odbiorcą polskich produktów rolno-spożywczych w Afryce fot. MRiRW

Egipt drugim odbiorcą polskich produktów rolno-spożywczych w Afryce

Napisał  Sie 22, 2017

Egipt jest jednym z głównych odbiorców polskich produktów rolno-spożywczych w Afryce (2. miejsce po Algierii w 2016 r.). Wartość eksportu polskich produktów rolno-spożywczych osiągnęła 112,7 mln EUR w 2016 r.

Minister Krzysztof Jurgiel spotkał się 17 sierpnia 2017 r., z Ministrem Rolnictwa i Rekultywacji Gruntów Arabskiej Republiki Egiptu Abdel-Moneim El-Banna, przebywającym w Polsce na zaproszenie MRiRW.

Spotkanie dotyczyło możliwości rozwoju współpracy w dziedzinie rolnictwa. Minister Jurgiel zwrócił się z prośbą o wsparcie w jak najszybszej finalizacji procedur związanych z dostępem polskich produktów rolno-spożywczych do rynku egipskiego. Strona polska zaprezentowała potencjał polskiego sektora rolnego w kontekście możliwości współpracy z partnerami egipskimi.

Minister Abdel-Moneim El-Banna podkreślał zainteresowanie strony egipskiej rozwojem współpracy naukowej. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele polskich instytutów naukowych, omawiając kierunki możliwej współpracy, przede wszystkim związane z modernizacją egipskiego rolnictwa. Minister Krzysztof Jurgiel odniósł się do polskich doświadczeń w zakresie transformacji i modernizacji sektora rolno-spożywczego.

(rpf)

reklama
reklama
reklama
reklama reklama reklama reklama reklama

Jak zyskać wysoki plon ziemniaka

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail