SYN CarialStar screening 1920x1080 big kopia

19.1°C

partnerzy:

reklama

syngenta neu

reklama
GUS: w lipcu 2017 spadek cen skupu większości podstawowych produktów rolnych fot. OkiemRolnika.pl

GUS: w lipcu 2017 spadek cen skupu większości podstawowych produktów rolnych

Napisał  Sie 25, 2017

W lipcu 2017 r., w skupie odnotowano spadek cen większości podstawowych produktów rolnych, wzrosły jedynie ceny żywca drobiowego i mleka. Natomiast na targowiskach utrzymał się wzrost cen większości podstawowych produktów rolnych, tańszy niż przed miesiącem był żywiec wołowy.

Na przestrzeni roku na obu rynkach wzrosły ceny podstawowych produktów roślinnych i zwierzęcych. Niższe niż przed rokiem były w skupie ceny żywca wieprzowego i drobiowego, a na targowiskach ceny ziemniaków.

W lipcu 2017 r. ceny pszenicy w skupie były niższe niż przed miesiącem o 2,5% i wyniosły 69,23 zł/dt, natomiast w porównaniu z lipcem 2016 r. wzrosły o 11,9%. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 83,28 zł, tj. o 2,4% więcej niż przed miesiącem i o 10,5% więcej niż przed rokiem.

Za żyto w skupie płacono 60,56 zł/dt, tj. o 0,6% mniej w porównaniu z czerwcem br., ale więcej o 16,7% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. W obrocie targowiskowym ceny żyta wzrosły do 66,09 zł/dt, tj. w stosunku do poprzedniego miesiąca były wyższe o 2,0%, a na przestrzeni roku o 10,1%.

Ceny jęczmienia w skupie były niższe w porównaniu z poprzednim miesiącem o 12,6% i osiągnęły poziom 57,87 zł/dt. Cena ta w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku była wyższa o 1,5%. Z kolei ceny targowiskowe kształtowały się na poziomie 75,63 zł/dt i były wyższe o 0,6% niż w czerwcu br. i o 8,1% od notowanych przed rokiem.

W lipcu 2017 r. ceny pszenżyta w skupie wyniosły 64,49 zł/dt, tj. zmalały w stosunku

do poprzedniego miesiąca o 3,1%, ale wzrosły o 13,5% w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku. Na targowiskach za 1 dt pszenżyta płacono 72,32 zł, tj. o 2,5% więcej niż przed miesiącem i o 13,2% więcej niż w tym samym okresie 2016 r.

Ceny owsa w skupie w porównaniu z poprzednim miesiącem zmalały o 1,2% - do 56,53 zł/dt, ale w odniesieniu do lipca 2016 r. wzrosły o 11,3%. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1 dt tego zboża wyniosła 67,60 zł, tj. o 1,1% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 9,1% niż przed rokiem.

W lipcu 2017 r. za ziemniaki w skupie płacono 57,64 zł/dt. W skali miesiąca spadek cen wyniósł 7,7%, ale w skali roku odnotowano wzrost o 11,7%. Na targowiskach za 1 tonę ziemniaków płacono 95,58 zł, tj. o 7,8% więcej niż przed miesiącem, ale o 10,3% mniej niż przed rokiem.

Ceny żywca wieprzowego w skupie wyniosły 5,28 zł/kg i były niższe o 5,8% w porównaniu

z poprzednim miesiącem i o 0,4% w stosunku do takiego samego okresu ub. roku. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 5,50 zł, tj. o 3,8% więcej niż przed miesiącem i o 16,0% więcej niż przed rokiem.

Za prosię na chów w obrocie targowiskowym płacono 193,26 zł/szt. Cena ta była wyższa w stosunku do poprzedniego miesiąca o 2,7%, a w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku już o 24,7%.

W lipcu 2017 r. pogorszyła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (8,0 wobec 8,2 w czerwcu br.), a także do targowiskowych cen jęczmienia (7,0 wobec 7,5 przed miesiącem.

Ceny skupu żywca wołowego (6,19 zł/kg) zmalały w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,6%, ale w skali roku wzrosły o 3,8%. Ceny bydła rzeźnego na targowiskach wyniosły 6,88 zł/kg i były o 1,4% niższe w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale o 7,3% wyższe w odniesieniu do poprzedniego roku.

Ceny skupu drobiu rzeźnego w skali miesiąca wzrosły o 3,4%, tj. do poziomu 3,86 zł/kg, ale w stosunku do analogicznego okresu ub. roku obniżyły się o 1,1%.

Za 1 hl mleka płacono w skupie 134,96 zł, tj. o 1,5% więcej niż przed miesiącem i o 33,3% więcej niż przed rokiem.

(rpf) źródło: GUS

reklama
reklama reklama reklama reklama reklama