SYN CarialStar screening 1920x1080 big kopia

15.1°C

partnerzy:

reklama

syngenta neu

reklama
Fipronil w jajach konsumpcyjnych pochodzących z polskich ferm fot. OkiemRolnika.pl

Fipronil w jajach konsumpcyjnych pochodzących z polskich ferm

Napisał  Wrz 19, 2017

Główny Lekarz Weterynarii w uzupełnieniu komunikatów z dnia 06/09/2017 r. oraz z dnia 13/09/2017 r., poinformował w wydanym komunikacie, iż wyniki badań próbek urzędowych pobranych przez Inspekcję Weterynaryjną wskazały obecność fipronilu w jajach konsumpcyjnych pozyskanych z poniżej wylistowanych ferm kur niosek towarowych o następujących oznaczeniach produktowych: 

14371323 K1, 14371323 K2, 14371323 K3, 16071303 K4, 16071303 K6, 16071303 K7.

W trybie natychmiastowym zablokowano możliwość wprowadzania jaj konsumpcyjnych z tych ferm/kurników do obrotu oraz sporządzane są listy dystrybucji jaj, celem objęcia ich procedurą wycofania z rynku i zniszczenia.

Poniżej lista polskich ferm/kurników kur niosek towarowych, dla których urzędowe wyniki badań są zgodne z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie 396/2005 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1).

Wyniki zgodne:02051307 K51, 02051307 K52, 02051307 K53, 02051307 K54, 02051307 K55, 02051307 K56, 02051307 K57, 02051307 K58, 30291365 K1, 30291365 K2, 30221321 A1, 30221321 A2, 30221321 A3, 30221321 A4, 30221321 A5, 30221321 A6, 30101312 K4, 30101312 K5, 30101312 K13, 30101312 K17, 30221310 B3, 30221310 B4, 30221310 B5, 30221303 B1, 30221303 B2, 30221304 A7, 30221304 B13, 30221304 B14, 30221304 B15, 30221304 B16, 30221322 B12, 30221324 B8, 30221316 B7, 30221320 B9, 30221323 B11, 30221310 B6, 30221302 K11, 30291364 K1, 30291364 K2, 30291364 K3, 30291364 K4, 30241309 K1, 30241309 K2, 30241309 K3, 30241309 K4, 30241309 K5, 30241309 K7, 30241309 K8, 14131317 KG, 14131317 KP, 14371323 K5, 14371323 K6, 16071303 K9, 16071303 K15, 16071303 K16, 30051328 K2, 30051328 K3, 30051328 K4, 30051328 K5, 30051328 K8, 30051328 K9, 30051328 K10, 30031309 K1, 30031309 K2, 30031309 K4, 30031309 K5.

(rpf) źródło: GIW

reklama
reklama
reklama
reklama reklama reklama reklama reklama

Jak zyskać wysoki plon ziemniaka

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail