24.6°C

Michał Kamiński, menadżer rynku rolnego w BZ WBK Leasing Michał Kamiński, menadżer rynku rolnego w BZ WBK Leasing

Prognozy w zakresie finansowania segmentu Agro w Polsce oraz wyniki branży leasingowej po pierwszym półroczu 2017

Napisał  Wrz 26, 2017

Jak podaje Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w drugim kwartale 2017 r. koniunktura w polskim rolnictwie ponownie poprawiła się. Jest to już piąty kwartał z rzędu poprawy koniunktury rolnej.

Wartość wskaźnika wzrosła o 4,7 punktu, z poziomu -5,3 pkt do -0,6 pkt. Poprawa wynika zarówno ze wzrostu przychodów gospodarstw rolnych (w większym stopniu – wartość wyrównanych przychodów pieniężnych, jednej ze składowych wskaźnika, zwiększyła się o 5,6 punktu, z poziomu -11,7 pkt do -6,1 pkt), jak i z poprawy nastrojów gospodarstw rolnych (wartość zaufania, drugiego składowego wskaźnika jest wyższa od wartości sprzed kwartału o 3,1 pkt).

W skali roku wartości wskaźnika koniunktury i obu wskaźników cząstkowych wzrosły o odpowiednio: 13,4, 13,1 i 13,9 pkt.

Jeśli nałoży się na to przewidywane, sezonowe polepszenie się sytuacji finansowej rolników, należy spodziewać się w przyszłym kwartale 2017 r. rekordowo wysokich wyników. Jak wskazuje analiza przeprowadzona przez Instytut poprawa koniunktury jest przede wszystkim skutkiem powszechnego przypływu optymizmu wśród rolników – wzrost wskaźnika zanotowano niemal we wszystkich wyróżnianych grupach gospodarstw rolnych.

Jeśli chodzi o wyniki całej branży leasingowej w Polsce w 2Q 2017 roku branża leasingowa sfinansowała środki trwałe o łącznej wartości netto przekraczającej 16,8 mld złotych – to o 10,7 proc. więcej niż przed rokiem. Z tego wartość netto sfinansowanych pojazdów wyniosła ponad 11,6 mld zł, a dynamika r/r wyniosła blisko +9,5 proc.

Na tle przedstawionych analiz bardzo dobrze wypada BZ WBK Leasing, który nadal pozostaje liderem rynku w zakresie finansowania maszyn i urządzeń w Polsce. Z danych za drugi kwartał 2017 r. wynika, że sfinansowaliśmy maszyny i urządzenia o łącznej wartości ponad 548 mln zł z dynamiką blisko 32 proc., czyli o 13 proc. powyżej rynku leasingu. Wysoki wzrost w finansowaniu środków trwałych w MiU r/r uzyskaliśmy właśnie m.in. w maszynach rolniczych (ponad 42 proc.)

Na osiągane wyniki w segmencie agro wpływa duży popyt inwestycyjny w rolnictwie i łatwiejszy dostęp do finansowania fabrycznego (w porównaniu chociażby do dotacji UE czy standardowego kredytu), a popularność tej formy pozyskiwania kapitału rośnie z roku na rok.

Od wielu lat finansujemy polskie rolnictwo, które stanowi dla nas jeden z najważniejszych segmentów rynku. Wsłuchujemy się w potrzeby sektora i wprowadzamy nowe rozwiązania ułatwiające współpracę z naszymi obecnymi i przyszłymi klientami. W dalszym ciągu zatem będziemy rozwijali programy finansowania fabrycznego, realizowane we współpracy ze sprawdzonymi dostawcami i partnerami, którzy umożliwiają uzyskanie finansowania maszyn i sprzętu rolniczego w miejscu jego zakupu, często na promocyjnych warunkach.

W ofercie BZ WBK Leasing dostępne są również programy finansowania fabrycznego sprzętu rolniczego i komunalnego marki Kubota, które cieszą się dużym powodzeniem.

Prognozy w zakresie finansowania segmentu Agro w drugiej połowie 2017 roku
Na kolejne wzrosty na rynku leasingu w Polsce będzie miała wpływ prognozowana wyraźna poprawa inwestycji w kolejnych kwartałach, głównie ze względu na rosnące wykorzystanie środków z UE oraz poprawiające się nastroje przedsiębiorców. Przy założeniu, że powyższe elementy pozytywnie zadziałają na polską gospodarkę oraz samo rolnictwo, branża leasingowa w Polsce będzie w stanie utrzymać prognozowany przez ekspertów BZ BWK Leasing pod koniec stycznia wzrost rynku w całym 2017 r. na poziomie ok. 14 proc.

Branża leasingowa w Polsce ma się dobrze. Jeśli spojrzymy na wyniki spółek leasingowych to widać, że dynamika jest dodatnia. Oczywiście rynek maszyn i urządzeń, szczególnie rolniczych, mocno waży w dynamice finansowania maszyn w Polsce. Jakie są determinanty obecnej sytuacji? Przede wszystkim ciągłość subwencji unijnych, która trwa od 2004 r. - najpierw SAPARD, potem kolejne PROW-y.

Rolnicy zatem czekają na takie impulsy i wolą inwestować z udziałem subwencji. Z naszej perspektywy nadal będziemy mocno inwestować w sektor rolny i odpowiadać na potrzeby klientów, dostosowując parametry ofert, jak i produktów przeznaczonych dla tego sektora.

Jesteśmy przygotowani na realizację inwestycji pod PROW, które często będą bardziej złożone i będą wymagały od nas większego zaangażowania w proces. Nie zmieniamy sposobu funkcjonowania, tylko dostosowujemy się do oczekiwań rynku i klientów. Dla nas jest to proces ciągły, ponieważ warunki często zmieniają się dynamicznie.

(rpf) Komentarz ekspercki: Michał Kamiński, menadżer rynku rolnego w BZ WBK Leasing.

reklama