SYN CarialStar screening 1920x1080 big kopia

19.1°C

partnerzy:

reklama

syngenta neu

reklama
MRiRW: proponowane stawki płatności bezpośrednich za 2017 rok fot. Paweł Pąk

MRiRW: proponowane stawki płatności bezpośrednich za 2017 rok

Napisał  Wrz 30, 2017

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. 

Z komunikatu dowiadujemy się, że całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2017 rok, wyniesie blisko 14,7 mld złotych.

Projektowane rozporządzenia określiły stawki na następującym poziomie:
- jednolita płatność obszarowa 461,55 zł/ha,
- płatność za zazielenienie 309,77 zł/ha,
- płatność dla młodego rolnika 214,82 zł/ha,
- płatność dodatkowa 177,02 zł/ha,
- płatność do bydła 291,03 zł/szt.,
- płatność do krów 371,46 zł/szt.,
- płatność do owiec 101,85 zł/szt.,
- płatność do kóz 60,08 zł/szt.,
- płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) 606,52 zł/ha,
- płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) 303,26 zł/ha,
- płatność do roślin pastewnych 386,46 zł/ha,
- płatność do chmielu 2 198,06 zł/ha,
- płatność do ziemniaków skrobiowych 1 163,02 zł/ha,
- płatność do buraków cukrowych 1 563,46 zł/ha,
- płatność do pomidorów 1 654,30 zł/ha,
- płatność do truskawek 1 118,75 zł/ha,
- płatność do lnu 374,86 zł/ha,
- p
łatność do konopi włóknistych 303,06 zł/ha,
- płatność do tytoniu – Virginia 3,82 zł/kg,
- płatność do tytoniu - pozostały tytoń 2,68 zł/kg

(rpf) 

reklama
reklama reklama reklama reklama reklama