SYN CarialStar screening 1920x1080 big kopia

15.2°C

partnerzy:

reklama

syngenta neu

reklama
ARiMR: Wsparcie dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych fot. Portal Rolniczy Okiem Rolnika

ARiMR: Wsparcie dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych

Napisał  Paź 05, 2017

Rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa - informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

O pomoc mogą ubiegać się właściciele gospodarstw, którzy ponieśli szkody spowodowane co najmniej jedną z wymienionych klęsk żywiołowych: susza, nawalny deszcz, przymrozki, powódź, straty wynikające ze słabego przezimowania roślin, grad, huragan, obsunięcie się ziemi, czy uderzenie pioruna.

Wsparcie może zostać przyznane rolnikom, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, czy rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie oraz jeżeli straty dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie rolnika, określa komisja powołana przez wojewodę.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać gospodarstwo rolne ubiegające się o pomoc ze strony ARiMR wynosi do 300 tysięcy złotych, ale nie może przekroczyć ona poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 5-18 października 2017 roku w regionalnych oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także za pośrednictem powiatowego biura Agencji lub poprzez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej w placówce Poczty Polskiej do właściwego oddziału regionalnego.

(rup) Krzysztof Przepióra, źródło: ARiMR

reklama
reklama
reklama
reklama reklama reklama reklama reklama

Jak zyskać wysoki plon ziemniaka

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail