logowanie rejestracja

Zaloguj się na swoje konto

Nazwa użytkownika *
Hasło *
Zapamiętaj mnie

Utwórz konto

Pola wymagane są oznaczone gwiazdką (*).
Nazwa *
Nazwa użytkownika *
Hasło *
Powtórz hasło *
E-mail *
Powtórz e-mail *
Captcha *

partnerzy portalu

reklama
Rolnictwo ekologiczne: które obszary i badania mogą się ubiegać się o dofinansowanie fot. Portal Rolniczy Okiem Rolnika

Rolnictwo ekologiczne: które obszary i badania mogą się ubiegać się o dofinansowanie

Napisał  Paź 07, 2017

29 września 2017 roku, w Dzienniku Urzędowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały ogłoszone listy obszarów i tematów badawczych, w ramach których będzie można ubiegać się o dotacje do badań na rzecz rolnictwa ekologicznego.

Zgodnie z rozporządzeniem MRiRW, wszelkie decyzje w sprawie udzielena dotacji, będą udzielane do 30 kwietnia danego roku, a więc wcześniej niż do tej pory.

Zmianie uległy także terminy wniosków o przyznanie dotacji. Osoby ubiegające się o dofinansowanie na rok 2018, będą  musiały złożyć dokumenty do 31 grudnia 2017 roku.

Lista badań, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa:

Warzywnictwo ekologiczne, w tym uprawa ziół:
1) badania w zakresie określenia źródeł oraz przyczyn występowania w surowcach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom;
2) określenie wpływu ograniczenia chemicznej ochrony roślin na występowanie mykotoksyn, grzybów i alkaloidów w uprawach warzyw lub ziół oraz opracowanie działań zapobiegawczych powstawania takich zagrożeń w produkcji ekologicznej;
3) badania w zakresie możliwości wykorzystania substancji podstawowych w ochronie warzyw i ziół w uprawie ekologicznej.

Sadownictwo metodami ekologicznymi:
1) badania w zakresie określenia źródeł oraz przyczyn występowania w produktach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom;
2) badania w zakresie wykorzystania substancji podstawowych ochronie upraw sadowniczych w uprawie ekologicznej;
3) dobór odmian wiśni do ekologicznych sadów, z przeznaczeniem owoców do bezpośredniego spożycia oraz dla ekologicznego przetwórstwa.

Uprawy polowe metodami ekologicznymi:
1) badania w zakresie określenia źródeł oraz przyczyn niezamierzonego występowania w produktach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom;
2) określenie dobrych praktyk poprawy żyzności i aktywności biologicznej gleby w gospodarstwach ekologicznych;
3) opracowanie metod identyfikacji niedozwolonych praktyk w zarządzaniu żyznością i aktywnością gleby w różnych typach gospodarstwach ekologicznych;
4) określenie wpływu ograniczenia chemicznej ochrony roślin na występowanie mykotoksyn, grzybów i alkaloidów w uprawach polowych oraz opracowanie działań zapobiegawczych powstawania takich zagrożeń w ekologicznej produkcji rolniczej;
5) określenie naturalnie występujących substancji o charakterze zbliżonym do substancji czynnych zawartych w syntetycznych środkach ochrony roślin (np. ditiokarbaminiany), w produktach pochodzących z upraw ekologicznych;
6) określenie metod przechowywania produktów z upraw polowych - zapobieganie i zwalczanie szkodników magazynowych zbóż, takich jak roztocze, owady, gryzonie w magazynach gospodarstw ekologicznych;
7) badania w zakresie wykorzystania substancji podstawowych w ochronie upraw polowych w uprawie ekologicznej;
8) optymalizacja sposobów zaprawiania materiału siewnego i nasadzeniowego stosowanego w rolnictwie ekologicznym

Produkcja zwierzęca metodami ekologicznymi:
1) badania w zakresie optymalizacji warunków odchowu piskląt w rolnictwie ekologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań nowatorskich w tym chowie; 
2) badania w zakresie optymalizacji warunków ekologicznej produkcji trzody chlewnej, bydła, owiec, królików, kóz, jeleniowatych z uwzględnieniem zaspokojenia potrzeb pokarmowych w warunkach produkcji ekologicznej, ocena praktyk i zabiegów wpływających na dobrostan zwierząt;
3) badania w zakresie optymalizacji warunków prowadzenia ekologicznej produkcji pasiecznej; opracowanie przewodnika dobrej praktyki w pszczelarstwie;
4) wpływ dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym środków ochrony roślin na wydajność pszczół ekologicznych;
5) badania w zakresie optymalizacji warunków ekologicznego chowu karpia, z uwzględnieniem zasad wytwarzania ekologicznych mieszanek paszowych na poziomie gospodarstwa rolnego oraz zapobiegania i zwalczania występowania chorób i pasożytów;
6) badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie zapobiegania zanieczyszczenia pasz i mieszanek paszowych przez GMO. Określenie dobrych praktyk przeciwdziałania takim zanieczyszczeniom;
7) badania nad źródłem zanieczyszczenia pasz przez GMO z uwzględnieniem problematyki dróg zanieczyszczeń możliwych i niemożliwych do uniknięcia.

5. Ochrona zdrowia zwierząt – badania nad ograniczaniem występowania chorób i pasożytów pszczoły miodnej w warunkach produkcji ekologicznej.

6. Marketing, promocja oraz analiza rynku:
1) produkcja ekologiczna jako czynnik budowania przewag gospodarczych w skali lokalnej; rola i funkcjonowanie samorządów lokalnych oraz grup i organizacji produktów; przedstawienie propozycji modelowych rozwiązań oraz zebranie dobrych praktyk;
2) czynniki poprawy konkurencyjności producentów ekologicznych i opłacalności prowadzenia produkcji ekologicznej;
3) analiza wartości i struktury rynku produkcji ekologicznej w Polsce, określenie szans i barier dla rozwoju oraz trwałości ekonomicznej tego sektora;
4) analiza ekonomicznych uwarunkowań produkcji w wybranych typach gospodarstw ekologicznych.

7. Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi:
1) badania nad optymalizacją i rozwojem innowacyjnych rozwiązań przetwórstwa ekologicznego w zakresie metod, sposobów i rozwiązań obniżania poziomu substancji niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym lub GMO, mogących powstawać w czasie przetwarzania, obróbki, pakowania, lub przechowywania żywności i pasz;
2) badania nad wpływem termicznych procesów technologicznych (suszenie, prażenie, słodowanie, pieczenie) na występowanie lub koncentrację substancji niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym;
3) opracowanie modelu analizy ryzyka, w formie przewodnika dla jednostek certyfikujących, wystąpienia nieprawidłowości lub naruszeń zgodności z wymaganiami rolnictwa ekologicznego, w przetwórstwie ekologicznym;
4) badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie przetwórstwa mięsa, z ograniczeniem dodatków azotanów i azotynów, w tym wykorzystanie fermentowanego mleka różnych ras zwierząt w zakresie przetwórstwa mięsa i podrobów w celu wpływu na zdrowotność, parametry sensoryczne i trwałość wyrobów;
5) badania nad wykorzystaniem niekonwencjonalnych metod obróbki fizycznej (np. ultradźwięki, światło) w ekologicznym przetwórstwie mięsa i podrobów w celu wpływu na zdrowotność, parametry sensoryczne i trwałość wyrobów;
6) innowacyjne rozwiązania w zakresie wykorzystania warzyw i owoców w produkcji pieczywa, produktów zbożowych i cukierniczych oraz metody wydłużania trwałości, świeżości i parametrów przechowalniczych tych wyrobów;
7) badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami w celu poprawy cech i parametrów sensorycznych produktów przetwórstwa owoców i warzyw ekologicznych z uwzględnieniem zachowania składników odżywczych otrzymywanych produktów;
8) optymalizacja technologii procesów wędzenia wędlin, serów i ryb ekologicznych. 

(rpf) źródło: MRiRW

reklama
reklama reklama reklama reklama
reklama
300x600 bayer univo szczyt

Ogłoszenia