SYN CarialStar screening 1920x1080 big kopia

15.2°C

partnerzy:

reklama

syngenta neu

reklama
31 grudnia upływa termin dokonania spisu zwierząt gospodarskich fot. Portal Rolniczy Okiem Rolnika

31 grudnia upływa termin dokonania spisu zwierząt gospodarskich

Napisał  Lis 03, 2017

31 grudnia upływa termin dokonania spisu zwierząt gospodarskich.

Każdy posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń), zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz w roku, ale nie później niż do 31 grudnia.

Ustaloną podczas spisu liczbę zwierząt ich numerów identyfikacyjnych, należy przekazać Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dokonania tego spisu.

Niedopełnienie obowiązku może wiązać się z nałożeniem kary grzywny.

Jest to drugi rok obowiązywania tych przepisów w odniesieniu do hodowców świń i bydła, które pojawiły się w związku z wprowadzoną ustawą z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Poz. 1605)

(rpf) KP

reklama
reklama
reklama
reklama reklama reklama reklama reklama

Jak zyskać wysoki plon ziemniaka

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail