Wydrukuj tę stronę
Nowe działania w zakresie wspierania producentów tytoniu fot. Portal Rolniczy Okiem Rolnika

Nowe działania w zakresie wspierania producentów tytoniu

Napisał  Lis 10, 2017

Chociaż nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, Polska ma bogate tradycje związane z uprawą tytoniu i zaliczana jest do grona pięciu głównych producentów tej rośliny w Unii Europejskiej. Polska znajduje się wśród krajów, które łącznie dostarczają na rynek 85% ogółu surowca.

Ze względu na fakt, że w Polsce zlokalizowanych jest wiele fabryk światowych koncernów tytoniowych, nasz kraj znajduje się w ścisłej czołówce państw Unii Europejskiej, pod względem produkcji i eksportu gotowych wyrobów tytoniowych. Przemysł przetwórczy jest zatem głównym czynnikiem, który powinien determinować utrzymania uprawy tytoniu w Polsce, która aktualnie prowadzona jest w ok. 14 tysiącach gospodarstw na łącznej powierzchni ok. 13 tys. ha.

Mogłoby się wydawać, że wysoko rozwinięty przemysł przetwórczy będzie czynnikiem, który dodatkowo zwiększyłby obszar plantacji tytoniowych w Polsce. Ze względu na fakt, że produkcja tytoniu wiąże się z wysoką pracochłonnością i niskim stopniem zmechanizowania, przy dużym udziale pracy ręcznej, niewiele gospodarstw decyduje się na taki krok.

Produkcja tytoniu w Polsce rozwinęła się przede wszystkim w niewielkich gospodarstwach rodzinnych, zlokalizowanych głównie w południowej i wschodniej części kraju (województwo podlaskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie).

Polska cały czas chciałaby rozwijać się zakresie uprawy tytoniu, dlatego podczas czwartkowego spotkania ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Krzysztofa Jurgiela z przedstawicielami plantatorów tytoniu, podmiotów skupujących surowiec tytoniowy, producentów wyrobów tytoniowych oraz administracji, omówiono bariery w rozwoju sektora oraz oczekiwań co do podejmowanych działań. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podjęło decyzję o powołaniu Zespołu ds. zidentyfikowania barier i możliwych do zastosowania rozwiązań na rynku tytoniu, którego celem będzie przeanalizowanie istniejących barier w rozwoju sektora, oczekiwań uczestników rynku oraz zaproponowanie odpowiednich rozwiązań uwzględniających uwarunkowania rynkowe, prawne i organizacyjne.

(rpf) KP, źródło: MRiRW