SYN CarialStar screening 1920x1080 big kopia

27.9°C

partnerzy:

reklama

syngenta neu

reklama
ARiMR: ponad 6 mld zł wypłacono rolnikom w ramach zaliczek do tegorocznych dopłat bezpośrednich fot. Paweł Pąk

ARiMR: ponad 6 mld zł wypłacono rolnikom w ramach zaliczek do tegorocznych dopłat bezpośrednich

Napisał  Lis 12, 2017

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że 16 października br. ARiMR rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2017 r.

Ich wysokość, podobnie jak w roku ubiegłym, wynosi 70 proc. kwoty dopłat. Do 9 listopada Agencja przekazała w ramach tych płatności na konta bankowe 1,036 mln. rolników ponad 6 mld zł.

Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada. Szacuje się, że z tego tytułu na konta rolników trafi ok. 10 mld zł. Pozostała część pieniędzy będzie wypłacana rolnikom sukcesywnie od 1 grudnia.

Całkowita pula środków przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2017 r. wynosi 14,8 mld zł.

W 2017 r. wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło ok. 1,342 mln rolników. Zaliczki otrzymają ci z nich, którzy spełnili warunki do przyznania płatności.

W pierwszej kolejności pieniądze trafią do rolników z terenów, które zostały zniszczone przez klęski żywiołowe oraz z obszarów objętych ASF.

Agencja podkreśla, że po raz pierwszy wypłacono zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w wysokości 70 proc. kwoty dopłat w 2016 r.

Dla rolników jest istotne, aby pieniądze trafiły do nich w okresie jesienno-zimowym, ponieważ to pozwala im na zakup po niższych cenach niż wiosną nawozów, środków ochrony roślin czy sprzętu rolniczego.

ARiMR prosi rolników o sprawdzenie, czy podane we wniosku o wpis do ewidencji producentów, numery rachunków bankowych są aktualne. Zdarza się bowiem, że rolnicy zmieniają konto bankowe i nie informują o tym ARiMR.

Agencja wysyła należne rolnikowi pieniądze na stary numer rachunku, ale ponieważ to konto zostało zamknięte, pieniądze nie mogą trafić do adresata.

Jeżeli zatem rolnik stwierdzi, że numer jego rachunku bankowego, jest nieaktualny, wówczas musi dokonać zgłoszenia wypełniając formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów, który należy złożyć do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika.

(rpf) pp / źródło: ARiMR

reklama
reklama
reklama
reklama reklama reklama reklama reklama

Jak zyskać wysoki plon ziemniaka

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail