SYN CarialStar screening 1920x1080 big kopia

15.2°C

partnerzy:

reklama

syngenta neu

reklama
Nadchodzą zmiany w ustawie o ochronie zwierząt fot. ⓒ K. Thalhofer - Fotolia.com

Nadchodzą zmiany w ustawie o ochronie zwierząt

Napisał  Lis 20, 2017

Szykuje się kilka ważnych zmian w ustawie o ochronie zwierząt.

Od 11 listopada projekt ustawy jest już w fazie konsultacji z organizacjami branżowymi, a najistotniejszymi zmianami jest zakaz utrzymywania psów na łańcuchach, zakaz hodowli zwierząt na futra oraz zakaz uśmiercania zwierząt gospodarskich bez uprzedniego pozbawiania świadomości.

Projekt ustawy złożony przez rząd ma na celu:

- wzmocnienie ochrony prawnej zwierząt,

- uszczelnienie systemu finansowania odławiania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami przez samorządy m.in. poprzez wprowadzenie obowiązku oznakowania psów i utworzenia centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Weterynarii,

- wprowadzenie zakazu: hodowli zwierząt w celu pozyskiwania z nich futer i wykorzystywania zwierząt w cyrkach,

- doprecyzowanie obowiązków gmin dotyczących realizacji programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie pokrywania kosztów zapewnienia tymczasowej opieki zwierząt odebranych interwencyjnie,

- rozszerzenie katalogu czynów uznanych za znęcanie się nad zwierzętami oraz podwyższenie kar za znęcanie się nad zwierzętami.

Rząd planowane zmiany argumentuje wzmocnieniem ochrony prawnej zwierząt oraz poprawą ich dobrostanu. Zmiany w ustawie, mają też wprowadzić kontrolę nad wydatkami środków finansowych jednostek samorządów terytorialnych, które przeznaczone są na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

(rpf) KP

reklama
reklama
reklama
reklama reklama reklama reklama reklama

Jak zyskać wysoki plon ziemniaka

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail