3.3°C

Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów? fot. © Robert Kneschke - Fotolia.com

Dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów?

Napisał  Lis 21, 2017

PSL złożył w sejmie projekt ustawy, na mocy której emeryci i renciści otrzymywaliby stały dodatek finansowy.

Polskie Stronnictwo Ludowe uważa, że w ostatnich latach wskaźnik waloryzacji rent i emerytur był na bardzo niskim poziomie i proponuje nowe rozwiązania.

Ludowcy chcieliby, aby dodatki w wysokości 300 do 500 zł wypłacane byłyby rokrocznie w grudniu, a jego wysokość uzależniona byłaby od kilku czynników:

1) Jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej nie przekracza kwoty 1000 zł otrzyma ona dodatek w wysokości 500 zł,

2) Jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej wynosi powyżej 1000 zł, ale nie więcej niż 1500 zł otrzyma dodatek w wysokości 400 zł,

3) Jeżeli świadczenie lub suma świadczeń przysługujących osobie uprawnionej wynosi powyżej 1500 zł, ale nie więcej niż 2000 zł otrzyma dodatek w wysokości 300 zł.

Projekt ustawy ma zastosowanie także do emerytur i rent rolników, służb mundurowych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent dla kombatantów oraz inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent socjalnych.

Zdaniem PSL, istnieje szansa, że dodatkowe świadczenie będzie wypłacone jeszcze w tym roku.

(rpf) KP, PSL

reklama